אלי סילוני
מנהל מחלקת Private

בוגר הקריה האקדמית אונו בלימודי ייעוץ מס, חשבות שכר והנהלת חשבונות. בעל רישיון ייעוץ מס החל משנת 2011. הצטרף לקבוצה בשנת 2012 ומאז מרכז את כלל פעילות מחלקת המיסים: חברות, מנהלי חברות, בעלי שליטה, עצמאיים וכלל הנישומים במשק.