זינה מאין
מנהלת אשכול שכר

חשבת שכר בכירה בקבוצה. הצטרפה לגוברמן בשנת 2017. בודקת שכר מוסמכת מטעם משרד הכלכלה .