מע"מ - מס ערך מושמט

רו"ח אור סולומון, חשב בקבוצת גוברמן 2,921

רבות דובר על מהפכת הסחר המקוון שעוברת עלינו בעשורים האחרונים על ידי השחקנים המובילים בתחום דוגמת אמזון, איביי, עלי אקספרס ואחרים. אין חולק כי מהפכה זו הינה מהמבורכות ביותר בהיבט הצרכני-שיווני בקרב הסיטונאים והקמעונאים. אולם מאידך, היא מגלמת בתוכה פוטנציאל משמעותי להגדלת הכנסות המדינה בעקבות גביית מע"מ שמשולם בעסקאות שכאלה. יחד עם זאת, הדבר תלוי במדיניות הממשלתית.

נתוני האיחוד האירופי ביחס לעסקאות הסחר המקוון מספקים תמונת מצב מעודדת למדי ביחס לפוטנציאל ההכנסות. היקף עסקאות אלו במדינות האיחוד לבדן נאמד בכ-550 מיליארד אירו בשנה, ואלו צפויות להניב על פי הערכות כ-7 מיליארד אירו הכנסות ממע"מ. כפועל יוצא מכך, ובאופן יחסי כמובן, ניתן להסיק על פוטנציאל הכנסות מע"מ לא מבוטל גם בישראל.

עם זאת, רשות המס הישראלית (כחלק ממערך גבייה שלטוני) נתונה למלכוד מסוים בהיבט זה. מחד, הממשלה מקדמת בברכה יוזמות שיתופיות במסגרת המלחמה ביוקר המחייה והגברת התחרותיות באמצעות פיתוח קשרי הסחר הגלובליים , פתיחת שווקים למוצרי יבוא וחתימת הסכמי מסחר שונים. מאידך, ניכר שקיימות "העלמות" מסים המוניות בין הררי העסקאות הגורמות לאובדן הכנסות לא מבוטל. חלק מפער זה נובע בשל העדר חקיקה מקיפה בתחום, מערכת דיווחי מע"מ אשר נגישה וברורה לעסקים ובניית מערך גבייה אפקטיבי. כתוצאה מכך, גביית המע"מ מעסקאות אלו איננה אופטימלית, בין היתר, בשל חסמים גיאוגרפיים, חקיקתיים ופוליטיים.

כיום נגבה בישראל מע"מ רק בעת עסקאות ייבוא אישי שהיקפן מעל ל-75 דולר אמריקאי, והמדיניות ביחס לתשלומי מיסי קנייה וייבוא (מכס) לא ברורה בשל מהלכים פוליטיים. כמו כן, בשונה מעסקאות פנים ארציות, שבהן ניתן לנטר ולהצליב דיווחי מע"מ בין העוסקים השונים, הרי שבמקרים של סחר מקוון בינלאומי לא תמיד לרשויות המע"מ קיימים כלים השוואתיים מספקים לאימות נפח העסקאות הקיים בכלל וחיזוי פוטנציאל המע"מ בפרט.

באיחוד האירופי לעומת זאת, מיושמת בימים אלו מערכת חדישה וחוצת גבולות לגביית מע"מ הנקראת VAT OSS (VAT One Stop Shop) שתאפשר גישה נוחה יותר למאות אלפי בתי עסק המעוניינים בסחר מקוון במסגרת האיחוד. מערכת זו נבנתה על רקע אובדן הכנסות מע"מ של 5 מיליארד אירו למדינות האיחוד (שאף צפוי לזנק ל-7 מיליארד אירו ב-2021), חסרון יחסי של סוחרים באיחוד לעומת מקביליהם ממדינות אחרות היכולים להציע משלוחים זולים יותר ללקוחות ועלויות גביית מע"מ גבוהות המהוות נטל לעסקים קטנים ובינוניים.

המערכת החדשה תרכז פעולות מידע בנושא גביית מע"מ לכלל סוחרי האיחוד האירופי שסוחרים באופן מקוון ותאפשר להם לקבל מידע נגיש ופשוט לגבי רגולציית המע"מ בעסקאות מתוך ומחוץ לאיחוד, לדווח ולשלם מע"מ רבעוני בגין עסקאות בכלל האיחוד באופן מקוון ועוד. מלבד זאת, עסקים בעלי מחזור עסקאות שנתי של עד כ-10,000 אירו, יוכלו לדווח על מע"מ במדינת תושבותם, ובכך יוכלו להתנהל מול רשויות המס במדינתם ללא פערי שפה ובסביבה מוכרת.

כחלק מלמידת מסקנות ה- OECD בכל הקשור להישגים הישראליים בכלל התחומים הכלכליים, לא מן הנמנע שמדינת ישראל תחל צעדיה לקראת הנגשת מערכות המיסוי הן לצרכי תקציב המדינה והן ליצירת נגישות לסוחרים הגלובליים. הפיכת הצורך להכרח אינו שאלה של אם אלא מתי, וככל שנפנים זאת מוקדם יותר (באמצעות תהליך מוסדר וברור כמובן) כך נוכל לשחות עמוק יותר בים העסקאות המקוונות בכפר הגלובלי.