יוצאים לרילוקיישן? מס הכנסה מחכה שתחזרו

עו"ד ניר חונוביץ 4,304
יוצאים לרילוקיישן? מס הכנסה מחכה שתחזרו

חלק ניכר מהחברות הישראליות מבינות שהשוק העיקרי שלהן אינו בישראל, חלק מכוונות לשוק הצפון אמריקאי, לשוק האסייתי, הדרום אמריקאי וכו', והכל בהתאם לצרכי החברה הספציפית.
 כחלק מהצורך הזה, החברות שולחות לא פעם עובדים ישראלים לאותן מדינות בכדי להקים פעילות באותו אזור, לחזק ולפתח אותה וכו'.
 שינוי כזה לעובד ישראלי מעבר להזדמנות להרחבת אופקים, חשיפה לתרבות, ואתגר מקצועי, מהווה גם הזדמנות משמעותית לשדרוג השכר ולחסכון לשנים הבאות. יחד עם זאת, מוטב לעובד שלא ישכח כי לא רק משפחתו המורחבת ממתינה לו בארץ, אלא גם רשויות המס, אשר מבקשות לקחת גם הן חלק בחוויה. רק שמנת חלקן של רשויות המס, אינו בהרחבת אופקי העובד והאתגרים המקצועיים שחווה אלא במיסוי הכנסת שכר עבודתו בתקופה זו וניכוי המס בגינה.
בעת יציאת העובד לרילוקיישן יש לבחון מי יחשב כמעבידו של העובד, להבחנה הזו חשיבות רבה כפי שמיד נדגים:
עבודה בחברת אם/בת זרות (להלן: "חברה זרה")– בעת מעבר לחברה זרה, העובד מסיים את עבודתו בחברה הישראלית, ומתחיל להיות מועסק על ידי חברה זרה. כעובד ישראלי של חברה זרה, חלים על העובד החובות של עובד מקומי, לרבות תשלום מס באותה מדינה, וככל שמדובר בעובד אשר נותר תושב ישראל הרי ששכר עבודתו יהיה חייב במס גם בישראל. כנגד שכר העבודה החייב בישראל יותרו בניכוי הוצאות שונות בהתאם להוראות הפקודה, ומהמס המחושב יופחת סכום המס ששילם במדינת החוץ, כך שלעיתים העובד לא יהיה חייב בהשלמת מס בארץ. עם זאת, תחול על העובד חובת הגשת דוחות לרשויות המס. בנוסף למס ההכנסה, אל לנו לשכוח כי קיימת גם חבות תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. רשימת המדינות עליהן חתומה מדינת ישראל עם מדינות אחרות על אמנת ביטוח לאומי אינה חופפת כלל למדינות עליהן חתומה עם מדינות למניעת כפל מס, כך שעלול להיווצר מצב של תשלום כפל דמי ביטוח לאומי -הן למדינת החוץ והן למדינת ישראל.
עבודה בחו"ל תחת מעסיק ישראלי – מעבר כזה, לתקופה העולה על 4 חודשים מכפיפה את העובד לסט כללים דרקוניים, אשר נחקקו אי שם בשנות השמונים, ורשויות המס שכחו לבטלן בתחילת שנת 2003 בעת שינוי שיטת המיסוי. ביום 1 בינואר 2003 שונתה שיטת המס בישראל משיטה המבוססת על חבות במס בגין הכנסה שהופקה בישראל, לשיטה אשר מחייבת תושבי ישראל על בסיס תושבותם, כלומר - עובד ישראלי חויב במס על הכנסות שהפיק בכל מקום בעולם כל עוד הוא נחשב לתושב ישראל.
הכללים הללו קובעים כי מדרגות המס הרגילות שחלות עלינו כעובדים תושבי ישראל לא יחולו עוד, ומעתה יחולו שיעורי מס שונים (מתחילים בשיעורי מס של 20% ומטפסים מהר מאד עד ל-48%). בנוסף, העובד לא יהיה זכאי לנקודות זיכוי כתושב ישראל.
מעבר לפער העצום בחבות במס, הרי שאל לשכוח שחובת ניכוי המס במקור חלה על המעביד, אשר לא תמיד ערוך לביצוע חישוב מס חריג זה.
להלן דוגמה מספרית הממחישה את הפער העצום בין חישוב המס החל על עובד ישראלי רגיל לעובד לגביו יש להחיל את החישוב לפי הכללים –
עובד אשר עבר לעבוד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי בשכר של 10,000 דולר, לעומת עובד שנותר בארץ בשכר זהה 38,000 ברוטו (שער חליפין של 3.8), הפרש המס בין שני העובדים יהיה כ- 60,000 ₪ (מבלי להתחשב בהפרשות פנסיונית, ביטוח לאומי וכו'), כמעט פעמיים השכר ברוטו חודשי...

כפי שראינו לנושא זה קיימת חשיבות רבה בעת תכנון היציאה לרילוקיישן, ויפה שעה אחת קודם.

לפרטים נוספים:

              

Nir Honovich Adv. (C.P.A)

Cell       +972-52-6363033

Fax          +972-3-5404828

Email Nir@Honovich.co.il

Nir Honovich – Law Firm