עדכון באשר להקלות בנוגע להנגשת אתרים

קטיה פאר, קבוצת גוברמן 2,057
 עדכון באשר להקלות בנוגע להנגשת אתרים

בהמשך למאמר שפורסם במידעון מרץ 2017, להלן עדכון באשר להקלות בנוגע להנגשת אתרים:

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישה ב 5.9  את הנוסח החדש של תקנות הנגישות לאתרים ושירותים באינטרנט. במסגרת אישור זה ניתנו גם הקלות משמעותיות לעסקים קטנים (חלקן זמניות עד 2020). בין הקלות אלו:

  • פטור אוטומטי מהנגשה לבעלי אתרים שהמחזור הממוצע שלו ב – 3 שנים האחרונות אינו עולה על למעלה מ 1 מליון ש"ח. עד כה הפטור ניתן לחברות עם מחזור של עד חצי מליון ש"ח בלבד והיה כפוף לבקשת אישור לנציבות. 
  • כמו כן אתרים חדשים המחוייבים בנגישות פטורים אם מחזור העסקים אינו עולה על 300 אלף ש"ח או אתרים שההתכנות הטכנולוגית של ביצוע עדכון האתר איננה כלכלית.

"התקנות המקוריות היו לא ברורות והטילו נטל לא סביר על בעלי האתרים. התקנות המתוקנות מהוות איזון בין הצורך הבסיסי של אנשים עם מוגבלות בהנגשת האינטרנט ככלי המשמש אותם באופן אינטנסיבי בחיי היומיום, לבין היכולת של בעלי אתרים להנגיש את אתריהם מבלי שיוטל עליהם נטל כלכלי וטכנולוגי בלתי סביר. ניתן למצוא באתר איגוד האינטרנט מידע רב הכולל הסברים על התקנות המעודכנות ומענה לשאלות רבות שעלו מהציבור", אמרה עו"ד גרייבר-שוורץ.