קנס תקדימי למעסיק שלא הפריש כספי פנסיה

3,443

בית הדין לעבודה גזר על חנות כולבו לשלם פיצויים  בסך 317 אלף שקל לעובדת שהשתכרה כ 4,000 ש"ח בחודש והפסיקה עבודתה. מדובר בסכום שהיה נצבר מאז נכנס צו הפנסיה לתוקפו בינואר 2008 ועד להגעתה לגיל פרישה.

סנקציה ראשונה למעסיק שלא הפריש כספי פנסיה -

בית הדין לעבודה גזר על חנות כלבו לשלם סך 317 אלף  ₪ פיצויים לעובדת שהשתכרה כ- 4,000 שקל בחודש והפסיקה עבודתה. מדובר בסכום שהיה נצבר מאז נכנס צו הפנסיה לתוקפו בינואר 2008 ועד להגעתה לגיל פרישה.

לראשונה פסק בית הדין לעבודה פיצויים משמעותיים לעבודת שמעסיקה לא הפריש לה כספים לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה. מדובר בפסק דין חשוב בדיני עבודה, שכן הצו עצמו לא מגדיר סנקציות נגד המעסיק. עובדת חנות כלבו לשעבר שהפסיקה את עבודתה בעקבות מחלה הגישה תביעה לבית הדין לעבודה בבאר שבע. התובעת, אשר יוצגה על ידי עו"ד בני הנר, תבעה בנוסף לכספי הפנסיה גם פיצויי פיטורים, שכן על פי חוק, עובד שמפסיק עבודתו בשל מחלה קשה נחשב כמפוטר לצורך הזכויות הסוציאליות המגיעות לו.

העובדת הגישה בכתב התביעה דרישה לשלם לה לא רק את הסכום  עצמו שלא הופרש לפנסיה, אלא את הסכום המהוון – כלומר, גם את כל הריביות המשוערות שהפסידה בשל אי-העברת הכספים לחיסכון פנסיוני מקיף.  כך, לפי מקרה זה, המעסיק אמנם לא שילם במשך כשנה סכום של יותר מ – 100 ש"ח בחודש לטובת החיסכון הפנסיוני, אולם עתה יצטרך לשלם הרבה יותר.

בסך הכל תקבל העובדת, שהשתכרה כ- 4,000 ש"ח ברוטו בחודש, כ- 317 אלף ש"ח פיצויים בגין אובדן זכויות פנסיוניות, עבור התקופה שהחלה מאז שנכנס הצו לתוקף ועד שתגיע העובדת לגיל פנסיה. עבור פיצוי פיטורים פסק בית הדין תשלום בסך 17,800 ש"ח, הכוללים גם זכויות סוציאליות.

"תמרור אזהרה למעסיקים" –

החנות נכנסה לאחרונה להליכי כינוס, כך שהתובעת תצטרף לנושים הנוספים של בעל החנות. למעשה, ביה"ד גזר את תשלומי הפיצויים על החנות כחברה, ולא על בעל החנות. עו"ד הנר אמר כי "פסק הדין עושה צדק עם עובדת. אנו נערער עליו, כך שהנתבע ישא באחריות אישית והיא תוכל לקבל את כספה". בדיון בביה"ד הארצי על הערעור, צפויים השופטים לקבוע הלכה קבועה בנושא זה.

בינואר 2008 נכנס לתוקף צו ההרחבה הקובע כי כל מעסיק חייב להפריש לעובדיו כספים לטובת חיסכון פנסיוני מקיף, הכולל נוסף על כספי החיסכון לפנסיה גם ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שארים. הצו קובע גם הפרשות מינימאליות שיש לעמוד בהן. צו ההרחבה נחתם על ידי שר התמ"ת דאז, אלי ישי, בעקבות הסכם בנושא בין ההסתדרות ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, המייצגים את המעסיקים במשק. עם כניסתו לתוקף בינואר 2008, יוזמיו בהסתדרות אמרו כי מבחן אכיפתו יתרחש רק כאשר עובדים יתבעו מעסיקים בנושא זה בבית הדין לעבודה. על פי הערכות משרד התמ"ת, ישנם כיום במשק כחצי מיליון עובדים לפחות שמעסיקיהם אינם מפרישים להם כספים לחיסכון פנסיוני, בניגוד לצו.

מיום

פיצויים

מעביד

תגמולים

מעביד

תגמולים

עובד

סה"כ

01.01.2008

0.834%

0.833%

0.833%

2.50%

01.01.2009

1.68%

1.66%

1.66%

5.00%

01.01.2010

2.50%

2.50%

2.50%

7.50%

01.01.2011

3.34%

3.33%

3.33%

10.00%

01.01.2012

4.18%

4.16%

4.16%

12.50%

01.01.2013

5.00%

5.00%

5.00%

15.00%