קיום הליך שימוע לעובדים במגזר הפרטי

2,302

הנחיות לקיום הליך שימוע תקין בטרם יפוטר עובד, בין אם מדובר בעובד קבוע, עובד בתקופת ניסיון או פיטורי עובד בשל עבירות משמעת.

כאשר מעסיק במגזר הציבורי, מעוניין לפטר עובד קבוע, עליו להודיע מראש לעובד על קיום שימוע, בו יפורטו הטענות שבעטיין רוצים להפסיק את עבודתו; במועד זה תינתן האפשרות לעובד לעיין בכל החומר הנוגע לנימוקי פיטוריו וזמן סביר להכין את תגובתו וטיעוניו הנגדיים.

העובד רשאי להגיב בכתב או להשמיע את טיעוניו בעל-פה. במקרה בו יתקיים השימוע בעל-פה, רשאי העובד, במידה והוא מעוניין בכך, להגיע לשימוע עם אדם מטעמו (כגון: עורך-דין, נציג ועד עובדים וכדו'), אולם ללא עדים.  

בתום השימוע יש להכין פרוטוקול של ישיבת השימוע תוך גילוי מכלול השיקולים שהביאו להחלטה האם פטר את העובד.

ככלל, במגזר הפרטי לא קיימת חובה זהה, שכן חוקי העבודה אינם מעגנים את זכותו של עובד לשימוע בטרם פיטוריו. יחד עם זאת, בהלכות שנקבעו על ידי בית הדין הארצי לעבודה ובשורה של פסקי דין, ניתן לראות באופן ברור, כי הלך הרוח של בתי הדין הוא לקיים חובת שימוע, בטרם יפוטר עובד, גם במגזר הפרטי.

בתיק בעו“ע 415/06, מלכה נגד שופרסל, נפסק כי זכות השימוע במגזר הפרטי חלה באותו היקף ובאותה מידה כמו במגזר הציבורי.

בית הדין חזר לא פעם על הקביעה, כי חובת קיום הליך שימוע לעובד במגזר הפרטי היא זכות יסודית, הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו. חובה זו מקבלת משנה תוקף בבוא העת לפטר עובד בעל וותק רב במקום עבודתו. הפרת חובה זו על ידי המעביד גוררת לרוב פיצוי כספי, אך לעיתים, לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, עלול בית הדין לבטל את פיטורי העובד ולבקש לאכוף את חוזה העבודה.

בתי הדין לא התוו כללים מפורשים לגבי אופן קיום הליך תקין של שימוע במגזר הפרטי (להבדיל מהמגזר הציבורי), אך עם זאת שבו והדגישו, כי מטרת השימוע, היא קבלת החלטה עניינית ומושכלת.

 

עוד עולה מהפסיקה:

- זכות העובד להצגת טיעוניו אינה בבחינת ”טקס“ בלבד שיש לקיימו על מנת לצאת ידי חובה.

- פגישה בה נמסרת לעובד הודעת פיטורין אינה ”ישיבת שימוע“.

- חובה לקיים שימוע לעובד טרם פיטוריו גם בנסיבות של פיטורין עקב צמצומים והתייעלות.

- במקרה אחר, עובד זומן לשימוע ובסופו נמסר לו מכתב פיטורין שהוכן מראש. התברר למעשה כי  

   ההחלטה לפטרו התקבלה עוד טרם שמיעת עמדתו וטיעוניו של העובד. לעובד נפסקו פיצויים.

על מנת לקיים הליך שימוע תקין, מומלץ לפעול בהתאם לעקרונות להלן:

  • על המעביד להודיע מראש לעובד על מועד עריכת השימוע.
  • על המעביד למסור לעובד את הטענות, הנוגעות לסיבת פיטוריו מבעוד מועד, על מנת שהעובד יוכל להתכונן  ולהשיב כנגדם בשימוע עצמו. על המעביד לאפשר גישה למסמכים רלוונטיים על מנת שלעובד תהיה אפשרות לבדוק את הטענות ולבסס את הגנתו.
  • בעת השימוע, יש לתת אפשרות אמיתית וכנה לעובד לטעון את טענותיו, ולנסות לשכנע את המעביד להמשיך ולהעסיקו.
  • על המעביד בבואו לשימוע יהיה מוכן ופתוח להקשיב לעובד, מבלי להחליט מראש על פיטוריו.