עדכון ההפרשות לפנסיית חובה

2,107

ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר ההסדר על פיו זכה לכינוי "פנסיית חובה". בהתאם לצו, הרי ששיעורי ההפרשות שמפרישים המעביד והעובד לתגמולים ולפיצויים הולכים וגדלים בהדרגה מידי שנה, עד לשנת 2013.

להלן האחוזים המעודכנים לשנת המס 2013.

להלן האחוזים המעודכנים לשנת המס 2013:

הפרשות עובד: 5%

הפרשות מעביד: 5%

הפרשות מעביד לפיצויים: 5%

סה"כ: 15%

  • עובד חדש ללא תכנית פנסיונית קיימת זכאי להפרשות לחיסכון הפנסיוני לאחר 6 חודשי עבודה.
  • עובד שעור מקום עבודה ויש לו כבר חיסכון פנסיוני, זכאי להסדר פנסיוני מהיום הראשון לעבודתו , ההפרשות יבוצעו רטרו לאחר 3 חודשי עבודה.
  • עובד שיש לו תוכנית פנסיונית מטיבה (לדוגמא: 5.5%+6%+8.33%) - הסכם פנסיית חובה לא יחול עליו.