המשפחות המודרניות - משמורת משותפת בראי מס הכנסה

רו"ח תמי גוברמן, שותפה בקבוצת גוברמן 2,546

אם בעבר ראינו במרבית מקרי הגירושים משמורת אם והסדרי ראיה לאב,  בשנים האחרונות רואים יותר ויותר הסדרי משמורת משותפת. השינויים במבנה המשפחתי מאלצים את רשויות המס להתאים את החוק למציאות בשטח.
 
סעיף 40 לפקודת מס הכנסה קובע את הענקת נקודות הקיצבה וזיכוי בעד ילדים במקרים של הורים החיים בנפרד, במשפחות חד הוריות ומצב של הורות במשמורת משותפת.
רשות המיסים הוציאה הנחיה המפרטת את הטיפול בנקודות זיכוי במצבים אלו, בהתאם לסעיף האמור.
 
משמורת משותפת על פי הגדרת רשות המיסים הינה "כי הילדים נמצאים אצל כל אחד מההורים מחצית מהזמן וכי באותו הזמן כלכלתם המלאה של הילדים עליו. אין הכוונה למצב בו הורה רק תומך בילדיו כלכלית, הנמצאים אצל ההורה השני."
 
עמדת הרשות הינה כי את הנקודות המגיעות להורה במשפחה חד הורית בהתאם לסעיפים 40 (ב) (1)  ו – 40(ב)(1א) יחולקו שווה בשווה בין שני ההורים החולקים ביניהם משמורת משותפת מלאה.
 
בנסיבות בהן לא מתקיימת משמורת משותפת מלאה, ההורה שמקבל מהמוסד לביטוח לאומי את קיצבת הילדים יקבל את נקודות הזיכוי לפי סעיף  (ב) (1) ואילו הורה השני יקבל את נקודות הזיכוי לפי סעיף  40(ב)(1א).
 
כדי ליישם את חלוקת נקודות הזיכוי בין ההורים על פקיד השומה להשתכנע כי מתקיימת משמורת משותפת מלאה בין ההורים. יש להציג בפני פקיד השומה פסק דין המאשר כי ההורה מחזיק במשמורת משותפת מלאה על ילדיו.
שני ההורים יגישו דוח על הכנסותיהם לפקיד השומה ויצרפו לדוח את הסכמתם לחלוקת נקודות הזיכוי.
 
להנחיה המלאה לחץ:
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Hozrim/hor0214.pdf
 
מכיוון שהמבנה המשפחתי "הסטנדרטי" של גבר ואישה נשואים המגדלים את ילדיהם אינו מובן מאליו כבעבר. מומלץ לכל מי שנמצא במבנה משפחתי השונה מהנ"ל עם מומחה בתחום המס כדי להפיק את המירב מהחוקים עומדים לזכותו.