תקופת לידה והורות (חופשת לידה)

רו"ח חופית יוסף, קבוצת גוברמן 3,449
תקופת לידה והורות (חופשת לידה)

 

מדינת ישראל תומכת ילודה? שינוי תנאי תקופת הלידה וההורות.
ילדת בשעה טובה והמון מזל טוב, הגיע הרגע בו את הופכת לאמא פעם ראשונה או פעם נוספת. החיים שלך משתנים ואת מתחילה את אחת העבודות התובעניות והחשובות ביותר, לשרוד את 3 החודשים הראשונים כאשר כולם בריאים (ועוד נהגו לקרוא לזה חופשת לידה -לאחרונה שונה שמה לתקופת לידה והורות). במהלך שנת 2016 גברה מחאת רשת מצד אימהות והורים שדרשו את הארכת תקופת הלידה וההורות. המחאה הגיעה לידי שר האוצר אשר נתן אור ירוק לבחינת הארכת תקופת הלידה וההורות בשבוע נוסף. ב-21 במרץ 2017 התקבלה בכנסת הצעת החוק לפיה תקופת הלידה וההורות גדלה בשבוע נוסף. שר האוצר הודיע כי הארכה נוספת של תקופת הלידה וההורות ל-16 שבועות תיבחן בעוד כחצי שנה.
 
רקע קצר
עובדת הנמצאת בתקופת הלידה וההורות אינה מקבלת משכורת מהמעסיק שלה. כתחליף למשכורת היא זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי אשר משמשים כפיצוי עבור היולדת על אובדן ההכנסה בתקופה בה היא לא עבדה בשל הלידה.
על מנת לקבל את דמי הלידה, על היולדת למלא טופס תביעה לדמי לידה המופיע באתר ביטוח לאומי ולהעבירו למוסד לביטוח לאומי.
הזכאות לקבלת דמי הלידה אינה ניתנת באופן אוטומטי, התנאי הקובע את הזכאות הינו כמות החודשים לפני הלידה בהם שולמו עבור היולדת דמי ביטוח לאומי.

זכאות לדמי לידה מרביים תינתן כאשר במסגרת שכר העבודה ששולם ליולדת שולמו גם דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים לפני יום הלידה או 15 חודשים מתוך 22 החודשים לפני יום הלידה.

זכאות למחצית מדמי הלידה תינתן כאשר במסגרת שכר העבודה ששולם ליולדת שולמו גם דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים לפני יום הלידה.

תקופת דמי הלידה המרביים גדלה מ- 14 ל- 15 שבועות בתשלום מתוך סך של 26 שבועות שניתן לנצל עבור תקופת הלידה וההורות, כלומר סך הכל 105 ימי זכאות.

תקופת מחצית מדמי הלידה גדלה מ- 7 ל- 8 שבועות בתשלום מתוך סך של 13 שבועות שניתן לנצל עבור תקופת הלידה וההורות, כלומר סך הכל 56 ימי זכאות.

אפשרויות בחירה בנוגע לתקופת הלידה וההורות
קיימת אפשרות להעביר חלק מתקופת הלידה וההורות לבן הזוג. על מנת לעשות זאת יש לעמוד במספר תנאים:

האם ניצלה את 6 השבועות הראשונים של תקופת הלידה וההורות.

שני בני הזוג יחדיו עבדו וצברו תקופת ביטוח לאומי שמזכה בדמי לידה למשך 15 שבועות.

המעסיק של בן הזוג הסכים לו לצאת לתקופת לידה והורות.

האם מסכימה שהאב יחליף אותה.

בסופו של דבר תקופת הלידה וההורות של האב תהיה למשך 21 ימים לפחות.

עובד שאשתו ילדה זכאי לצאת לשבוע של תקופת הלידה וההורות במקביל לאשתו, ולקבל דמי לידה בגין שבוע זה וזאת בתנאי שאשתו ויתרה על דמי הלידה בגין השבוע האחרון בתקופת הלידה וההורות שלה.

האם מדינת ישראל תומכת ילודה כפי שמשתקף בתקופת הלידה וההורות?
ישראל היא אחת המדינות היחידות במערב (יחד עם ארה"ב) בה שיעור הריבוי הטבעי גבוה מעל מה שמקובל לייחס כיחס מינימלי לשמירת האוכלוסיה שהוא 2.1 למשפחה. לאחרונה מצאתי את עצמי בויכוח אודות מידת התמיכה של ישראל יחסית למדינות מערב אחרות. אחד ההיבטים הוא כמובן היחס לתקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה).
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה תרשים שמציג את מספר שבועות החופשה בתשלום הניתנים לאימהות לאורך החיים שלהם במסגרת תקופת לידה והורות עבור כל המדינות הנכללות ב- OECD. (ה- OECD הינו הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. הוא ארגון בינלאומי של המדינות המפותחות המקבלות את עקרונות הדמוקרטיה הליברלית והשוק החופשי).
 

 
 
התרשים לעיל מראה כי כל המדינות המפותחות למעט ארצות הברית, מעניקות חופשת לידה בתשלום על פי חוק. ההבדלים בין המדינות מתבטאים במשך תקופת הלידה וההורות ובשיעור הפיצוי עבור תקופת הלידה וההורות. ברוב המדינות המפותחות שיעור הפיצוי נע בין 80%-100% משכר האישה לפני הלידה. בישראל, שיעור הפיצוי עומד על 100%, אך בהתייחס למשך תקופת הלידה וההורות אשר בתשלום, הקצר יחסית למדינות האחרות (15 שבועות), מדובר בהחזר נמוך. זאת, למעט יפן המפצה ב- 67% עבור פרק זמן זהה, וארה"ב אשר אינה מחייבת החזר כלל.
משך תקופת הלידה וההורות הממוצע במדינות המפותחות עומד על 32.6 שבועות בהשוואה ל-26 שבועות בישראל. נוסף לתקופת הלידה וההורות מציעות מדינות מערב וצפון אירופה חופשות הוריות להורים לילדים בגיל הרך. בין המדינות המפותחות במדיניות הרווחה המשפחתית שלהן ישנה את דנמרק המאפשרת 32 שבועות בתשלום מלא הניתנים לחלוקה בין בני הזוג (ולשימוש במקביל), ואף מאפשרת חלופה של 64 שבועות של עבודה במשרה חלקית. הסדר נדיב קיים גם בנורבגיה המאפשרת 44 שבועות של חופשה הורית בתשלום מלא או 54 שבועות של חופשה בתשלום של 80% מן השכר. כמו כן, כל אחד מההורים זכאי לשנת חופשה ללא תשלום תוך שמירה על מקום העבודה. יתרה מכך, צרפת כדוגמא מכירה בכך שהשבועות האחרונים להריון הם קשים מאוד פיסית לנשים ופוגעים ביכולתן לעבוד. אישה בהריון מתקדם יכולה כבר בסוף ההריון להתחיל את תקופת הלידה וההורות. מדוע למשל הסדר מהסוג הצרפתי חשוב מאוד בישראל? שכן דמי הלידה בתקופת הלידה וההורות בישראל, מחושבים כממוצע של 3 חודשי העבודה האחרונים – ומעטות מאוד יכולות להיות גם בחודש תשיעי וגם לתפקד במיטבן בעבודה.
לסיכום, למרות הדגש המושם בישראל על הגברת ילודה ושילוב נשים ואימהות במעגל העבודה, בהשוואה להמלצות הארגונים הבינלאומיים ומרבית מדינות ה- OECD, ישראל מפגרת כיום באופן משמעותי במספר ימי תקופת הלידה וההורות, במגוון האפשרויות למשפחה למימוש תקופות הלידה וההורות, ועוד לא דיברנו על כל מערך התמיכה לאחר 3 החודשים הראשונים. אבל זה כבר במאמר אחר.