חובת דיווח כללית– לא על הפרק! תוכניות להעמקת הגביה מקודמות

רו"ח תמי גוברמן, שותפה, קבוצת גוברמן 2,616

מנהל רשות המיסים, עו"ד ורו"ח מר משה אשר: "הרשות פועלת להגברת המאבק בהון השחור"
 
ביום חמישי האחרון ( 14.1.2016) התקיים כנס בנושא מערכת המיסוי ושוק ההון שקיימה "הזירה" (פורום שהוקם על ידי הבורסה לניירות ערך ואיגוד החברות הציבוריות). הכנס נערך בחסות משרד רואי חשבון BDO  זיו האפט ישראל, ובמעמד מנהל רשות המיסים, עו"ד ורו"ח מר משה אשר.
 
מנהל רשות המיסים עדכן את המשתתפים בפעולות למלחמה בהון השחור שנעשו על ידי רשות המיסים בהנהגתו ובמהלכים הצפויים:
 
רקע כללי
 
מנתונים אותם מפרסם ארגון ה OECD  ניתן לראות כי ישראל ממוקמת ב"מקום טוב באמצע" מבחינת העלמת מס. כ – 20% מהתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) של מדינת ישראל הוא הון שחור. הרכב ההון השחור בישראל דומה באופן די דומה בהרכבו להון השחור במדינות רבות בעולם המערבי. ההערכה היא כי בראש ובראשונה העלמות מס הגדולות הן: מתחום הנדל"ן שלאחריו תחומי הבניה (שיפוצים), מוסכים, חינוך (שיעורים פרטיים) הסעדה בריאות ועוד.
 

 
פעולות שינקטו על ידי רשויות המס
 

מיגור תופעת החשבוניות הפיקטיביות – רשות המיסים משתמשת בהתעצמות הטכנולוגית שלה ככלי משמעותי ותעמיק את ההשוואה הדיגיטלית בין ממשקים שונים באגפי המס (מס הכנסה, דיווח מע"מ מקוון ועוד). כמו כן תרחיב הרשות את הפעלת מערכי החקירות למיגור התופעה.

המשך חשיפת חשבונות בנקאיים בחו"ל - מהלך שנעשה בהשפעת פעולותיה של ארצות הברית בעניין. הרשות מנהלת חקירה כנגד בעלי חשבונות בלתי מדווחים בבנק השוויצרי UBS. נתפסה רשימת לקוחות של יועץ השקעות מבנק UBS  אשר נהג להגיע לארץ למפגשים עם הלקוחות. לקוחות אלו נמנעו מלשלוח מיילים ופקסים בענייני חשבונותיהם מחשש להשארת תיעוד.

היערכות לחילופי מידע עם חו"ל (אמנה מולטילטרלית, FATCA, CRS).

פרויקט לאיסוף מידע באינטרנט (webint).

צוותי חקירה משותפים עם המשטרה (גישת אל קפונה) - במקרים אלו מדובר בדרך כלל במיגור פשיעה כיעד עיקרי כאשר האמצעי הוא רדיפת ההון השחור שנוצר כתוצאה מפשיעה חמורה, כגון: דמי חסות, סחיטה, מסחר בסמים ועוד. כמובן שהכנסות אלו אינן מדווחות לרשויות המס. חוקרים ופרקליטים מרשות המיסים מצטרפים למשטרה במלחמה בפשיעה. אחת הדרכים להלחם בארגוני הפשע תהיה דרך דיווחי המס שלהם במטרה לפגוע בפעולותיהם היום יומיות. הרשויות יכניסו פושעים כבדים לכלא גם דרך שפיטה על עבירות מס (בדומה לדרך שבה הורידו את ארגון הפשע של אל קפונה בשיקגו של שנות ה-30 בארה"ב).

מבצעי שטח מחוזיים וארציים בתחומי כלכלה שונים.

הרחבת רשת המדווחים – הוצאו 117,000 מכתבים לאזרחים אשר נמצאים בסבירות גבוהה להימצא כבעלי הכנסות לא מדווחות (למשל, בעלי דירות מגורים אשר לא דווחו על הכנסות משכר דירה).

הליכי גילוי מרצון - הוגשו כ- 4,500 לגילוי מרצון בהיקף של כ- 15.5 מיליארד ₪ הון מדווח.

 
שאלת חובת הדיווח הכללית
 
עו"ד ורו"ח מר משה אשר נשאל על ידי הקהל האם תחול חובת דיווח כללית בארץ כפי שנהוג במדינות מסוימות. מנהל רשות המיסים ענה כי: רשות המיסים בוחנת את חובת הדיווח הכללי על בסיס יעילות כלכלית. מצד אחד קייימת עלות הגבייה ומצד שני התמורה כגבייה נוספת צפויה. להערכתם חובת דיווח כללית לא כדאית בישראל בשלב זה. מנימוקי רשות המס:
 

בישראל כמות השכירים המשלמים מס באמצעות ניכוי במקור ע״י המעסיקים גדולה יחסית  (גם בשל גודלו של המגזר הציבורי). חובת דיווח כללית תייצר לחלק נרחב מהאוכלוסייה חיכוך מיותר עם רשויות המס ללא הצדקה כלכלית בצידה.

בישראל מנוכה מס במקור מבעלי פיקדונות בנק.

קיים מנגנון למיסוי על הכנסות מהשכרת דירות. 

במגזר העצמאים כבר מתבצעת פעילות להרחבת הדיווח והעמקת הגבייה.