מעגלי העצמת גברים

תמי גוברמן, שותפה, קבוצת גוברמן 2,875
מעגלי העצמת גברים

כל מעסיק אמור להכיר את חוק "עבודת נשים", גם אם לא בשמו אז בהיבטיו המעשיים. החוק נועד להסדיר זכויות המאפיינות נשים: בדיקות בהריון, זכויות בתקופת חופשת לידה, שמירת הריון, היעדרויות עקב שהיה במקלט לנשים מוכות, זכויות להורה מאמץ, הגבלת פיטורי נשים על רקע הריון או שהיה במקלט לנשים מוכות ועוד.
ומה בנוגע לאבות?
חלק ניכר מן האבות כיום שותפים פעילים בטיפול בילדים גם בחודשים הראשונים לאחר לידתם.
ביולי 2016 פורסם תיקון 54 לחוק עבודת נשים. באירוניה ישראלית קלה - למרות הגדרתו הרשמית כחוק עבודת נשים בחוק בוצעו תיקונים שנועדו להבטיח גם לגברים זכויות:  

  • החוק מאפשר לאב היעדרות של 6 ימים רצופים החל מיום הלידה.
    • שלושת ימי ההיעדרות הראשונים שלאחר יום הלידה הינם על חשבון ימי החופשה השנתית. יומיים נוספים  הינם על חשבון ימי מחלה. כיון שעל פי החוק היום הראשון למחלה אינו בתשלום נקבע בחוק כי הימים יחשבו בתור הימים השני והשלישי ולכן התשלום בגינם יעמוד על 50% מהשכר המגיע בעד יום עבודה מלא.
    • היעדרות האב ביום הלידה עצמו אפשרית גם טרם תיקון 54 מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת הזוג) ומשולמת בהתאם לכללי דמי מחלה.

השאלה המתבקשת מה מטרת החקיקה אם במילא ימי ההיעדרות באים על חשבון חופשה ומחלה?  התשובה נעוצה בעובדה שלא כל מקום עבודה מאפשר לעובדיו היעדרויות בגין לידה והחוק מסדיר זאת באופן ברור.
חשוב להדגיש את העובדה שהמדינה עושה צעד לשוויון זכויות ומכירה בזכויותיו של האב בעת לידת ילוד. זו לא פעם ראשונה שאנו רואים מגמה זו (האפשרות של האב לחלוק חלק מחופשת הלידה הינה הדוגמא העיקרית) והיא מבורכת.
נכון שבשבדיה ובנורבגיה האבות זכאים לחופשה בת ארבעה שבועות ובאיסלנד רשאי האב לקחת 3 חודשים אולם מנגד מדינות רבות ומפותחות לא מתייחסות כלל לזכויות הגבר (קנדה, גרמניה, סין) ועוד רבות ממדינות בעולם.
לזכותה של ארצות הברית שחוקקה על דגלה שיוויון, ייאמר כי אין אפליה בחקיקה – הן הגבר והן האישה אינם זכאים לתשלום מהמדינה אלא תלויים בהטבות מעסיקיהם בלבד.
בהזדמנות זו נזכיר בקצרה את נהלי חופשת הלידה לגבר שכבר קיימים כיום:
אבות רשאים לחלוק עם בת זוגם את חופשת הלידה ולקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי לידה. התנאים לזכאותו של הגבר לדמי לידה :

  • בת זוגו זכאית לדמי לידה בגובה של 14 שבועות (במקרה והיולדת זכאית לדמי לידה עבוד 7 שבועות לא יוכל האב להחליפה. זכאות לחופשת לידה מקוצרת נובעת מעבודה במשך זמן קצר שלא מספיק לצבירת זכות  לחופשת לידה מלאה).
  • בת הזוג חוזרת לעבודה בתקופה בה היא מוותרת על חופשת הלידה שלה. בת הזוג מצהירה בכתב כי היא מסכימה לוויתור.
  • חופשתו של האב תחל רק לאחר שעברו 6 שבועות מיום הלידה.
  • חופשת האב לא תפחת מ – 21 יום.
  • האב הוא עובד שכיר שקיבל חופשה ממעסיקו או עצמאי שהפסיק לעבוד לרגל חופשת הלידה.

למען הסר ספק, גבר עובד שאשתו "עקרת בית" כלומר שעיסוקה הוא ביתה, לא יוכל הגבר להחליפה בחופשת הלידה בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי.