Answer: 

קבוצת גוברמן מציעה שירות ניהול כספים גמיש אשר ניתן על ידי מנהלי כספים מנוסים ומותאם לנפח הפעילות הנדרש ולקצב צמיחת החברה.