כיצד לחסוך בעלויות הביטוח של חברות הייטק?

עו"ד זיו כהן, מנהל האודן פריים טק 1,241

 

בתקופה הנוכחית של קשיי מימון וסביבה כלכלית מאתגרת עבור חברות הייטק, אשר נאלצות לצמצם דרמטית בהוצאות, עלול להיווצר בהנהלה ובדירקטוריון קונפליקט בין הצורך להגן על החברה, מנהליה ועובדיה מפני תביעות הנובעות מהמצב הכלכלי, לבין הצורך להפחית את קצב שריפת המזומנים.

ביטוח הוא אמצעי הגנה מהותי אך גם מדובר במקור לא זניח של הוצאות, ולכן חשוב לדעת כיצד לחסוך בעלויות ועדיין להגן כראוי על החברה. אנו נסקור כאן שיטות עבודה אוניברסליות המתאימות למרבית הביטוחים וגם נדון באופן ספציפי בביטוחים החשובים ביותר עבור חברות הייטק.

כלים אוניברסליים להפחתת עלויות

יצירת תחרות
קבלת הצעות ע"י ברוקר ביטוח בינלאומי ממספר מבטחים בישראל ובחו"ל (בעיקר מלונדון וארה"ב) ויצירת תחרות ביניהם, יאפשרו אופטימיזציה של התמחור. יחד עם זאת, אין אנו מעוניינים בצמצום עלויות, תוך פגיעה באיכות הכיסוי, ולכן, לצורך קבלת החלטה ע"י החברה, יש לקבל מהברוקר מידע לגבי הגורמים הבאים ולאזן ביניהם:
1. איכות מלל הפוליסה, לרבות סעיפי כיסוי, חריגים והרחבות משמעותיות.
2. זהות חברת הביטוח, חוסנה הפיננסי, והיסטורית ניהול התביעות בתחום הביטוח שבו מדובר.
3. תמחור ההצעה – פרמיה והשתתפות עצמית.

 הפחתת גבול האחריות
כמובן שהפחתת גבול האחריות תוביל להפחתת עלות הביטוח, ולכן אחת השאלות החשובות ביותר היא מהו גבול האחריות המינימלי שחברה זקוקה לו. התשובה לכך נגזרת ממספר משתנים בהתאם לסוג הביטוח הנרכש. דיון משכיל בין החברה לברוקר הביטוח צריך להוביל למסקנה הנכונה.

הגדלת ההשתתפות העצמית
ישנו יחס הפוך בין ההשתתפות העצמית לפרמיה, ולרוב, הגדלת ההשתתפות העצמית תוביל להפחתת הפרמיה. יש לבחור השתתפות עצמית שהחברה מוכנה ומסוגלת לספוג במקרה של תביעה, ואשר מצדיקה את ההפרש המתקבל בפרמיה.

בחירת סעיפי כיסוי
כאשר מדובר בפוליסות מודולריות, ניתן לאחר חשיבה זהירה ודיון מקצועי עם הברוקר לגבי סיכוני החברה, להגיע למסקנה בדבר הסרת כיסויים ספציפיים בתמורה לחיסכון בפרמיה.

עריכת חוזים
חלק מביטוחי החברה הם נגזרת של חוזים עם לקוחות או משכירי נכסים, הכוללים דרישות ביטוחיות מגוונות ולעתים מופרזות. טרם חתימה על חוזה מסוג זה, חשוב לנהל מו"מ על נוסח סעיפי הביטוח, בניסיון לצמצם את סוגי הביטוחים הנדרשים והיקפם, אשר לעתים רבות, אינם תואמים את הסיכון של החברה בפועל. לפעולה זו עשויה להיות השפעה דרמטית על עלויות הביטוח של החברה. יש להיעזר בברוקר הביטוח לניסוח שינויים מוצעים בסעיפי הביטוח, על מנת להתאים את החוזה לביטוחים הנוכחיים של החברה, ולסיכונים הרלוונטיים לפעילות החברה. לאחר הסכמה עם הצד השני על הנוסח הסופי, חשוב כמובן לוודא שביטוחי החברה יותאמו לנדרש, על מנת להימנע מהפרה חוזית.    

התמודדות עם תביעות
מטרת הביטוחים היא כמובן לשלם עבור אירועי ביטוח רלוונטיים. ליווי מקצועי ומשפטי של ברוקר הביטוח, יאפשר לצלוח את החזית הזו, באופן שיוביל לתשלומי ביטוח ראויים ע"י חברת הביטוח, אך גם ימנע עליות פרמיה מיותרות. 
כאשר חברה היא בעלת עבר תביעות או מתמודדת בהווה עם תביעות או אירועים העשויים להתפתח לכדי תביעות, יכולות להיות לכך השפעות מרחיקות לכת על תמחור הפוליסה או על עצם היכולת לקבל הצעות לביטוח. סוגיות משפטיות הן מטבען מושא לפרשנות, ותפקידו של ברוקר הביטוח הוא לתווך לחברת הביטוח את המידע אודות התביעה באופן שישקף נאמנה את הסיכון המוערך ע"י החברה המבוטחת ועורכי דינה, וככל שהעובדות מאפשרות, להפיג ולמנוע חששות בלתי מבוססים של המבטח. כישלון בכך, יכול להוביל את המבטח להימנע ממתן הצעה, או להעלות את התמחור באופן בלתי מוצדק.
כיסוי ההוצאות של תביעה משפטית ע"י חברת ביטוח עשוי להיתקל בהערמת קשיים, כיסוי חלקי בלבד, או בדחיית כיסוי מוחלטת ע"י המחלקה המשפטית של המבטח - לפיכך, אחד התפקידים החשובים ביותר של ברוקר ביטוח הוא להעמיד לרשות החברה המבוטחת מחלקה משפטית שתפעל בשמה ולמענה אל מול חברת הביטוח, במטרה להשיג תשלומי ביטוח מקסימליים.

כלים להפחתת עלויות בביטוחים לסיכונים מיוחדים

סקרנו לעיל מספר שיטות כלליות להפחתת התמחור, אך חשוב לדון באופן ספציפי בביטוחים המכסים סיכונים מיוחדים, על מנת לתת משקל למאפיינים הייחודיים שלהם בעת הפחתת עלותם.

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
מדובר בביטוח המכסה תביעות אישיות כנגד דירקטורים ומנהלים בחברה, בגין רשלנות ניהולית, לרבות הפרת חובת זהירות וחובת אמונים כלפי החברה.
בתקופה זו של קשיי גיוס הון, עולה משמעותית הסיכון של חדלות פירעון עבור חברות רבות, אשר מהווה קטליזטור לתביעות, הן מצד משקיעים ובעלי מניות והן מצד נושים אחרים, אשר במטרה להציל לפחות חלק מכספם, עשויים לפעול במישור המשפטי ולנסות להגיע לנכסיהם האישיים של נושאי משרה. סיכון זה מחייב הענקת משקל רב יותר לביטוח זה, ואף הגדלת גבול האחריות, תוך השגת התמחור המיטבי לכך. גבול האחריות הראוי נגזר, בין השאר, משווי החברה וסך ההשקעות שהיא גייסה.
כדי להבטיח תמחור אופטימלי, ברוקר הביטוח זקוק להבנה פיננסית מעמיקה של החברה, ולהצגת המידע לחתם הביטוח באופן החיובי ביותר שניתן, על מנת להפיג את חששותיו, היות והסיכון של חדלות פירעון באופן טבעי מרתיע חתמים מסוג זה.

ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר
ביטוח זה מכסה את החברה ועובדיה בגין נזק הנגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מכשל התוכנה או החומרה שהיא מספקת.
בעיות כלכליות, פוליטיות וביטחוניות בחלק ממדינות העולם, וצמצומים של תקציבים ועובדים, עשויים להוביל לתקלות בזמני אספקת השירות ובאיכותו, באופן ההופך ביטוח זה לחשוב עוד יותר. כאן גבול האחריות המתאים יתבסס על תחום פעילות החברה, סך הכנסותיה ממכירות, ונפח השימוש במוצריה.
הברוקר זקוק כאן לידע והבנה טכנולוגיים, ולניסיון עם מגוון רחב של חברות הייטק, על מנת שידע להסביר לחתם על פעילות החברה באופן שישקף נכונה את הסיכון, ימנע רתיעה ממתן הצעה, ויוביל לתמחור הולם.

ביטוח סייבר
זהו כיסוי ביטוחי המספק הגנה מפני חשיפות לתקיפות סייבר, עבור תביעות מצד ג', כגון לקוחות של החברה המבוטחת, ועבור נזקים לחברה עצמה, לרבות אובדן הכנסות, כופרה, הוצאות שיקום המערכות, הוצאות יחסי ציבור ועוד.
סיכון הסייבר נחשב כיום לסיכון עם הסבירות הגבוהה ביותר עבור כל חברה המחוברת לרשת האינטרנט, ולכן כל חברת הייטק צריכה לשקול רכישת ביטוח זה בהיקף התואם את סיכוניה.
החיתום והתמחור מתבצעים כאן בהתבסס על פעילות החברה, ואמצעי הגנת הסייבר שבידיה. ברוקר הביטוח צריך להיות בקיא ומעודכן בתנאי הסף והדרישות ההולכות וגוברות מצד המבטחים למתן הצעה לביטוח סייבר, ולעדכן את החברה לגביהם מבעוד מועד, על מנת שתטמיע את אמצעי ההגנה המינימליים הנדרשים, כדי להגיע לתוצאות מיטביות בעת קבלת ההצעות.

אנו נמצאים בתקופה מיוחדת עם סיכונים פיננסיים מוגברים, המצריכה מאיתנו להגן טוב יותר על החברה ואנשיה, ובו בעת גם לחסוך עלויות היכן שניתן. סקרנו כאן מספר שיטות וכלים המאפשרים להפחית עלויות במקומות הנכונים, תוך שימוש חכם וזהיר והתייעצות עם הגורמים המתאימים. נייחל לכלכלה חזקה, סביבה פוליטית תומכת, ומצב ביטחוני יציב בישראל ובשאר העולם, מאוד בקרוב.   

נכתב ע"י עו"ד זיו כהן, מנהל האודן פריים טק

zivc@howden.co.il

www.howden.co.il