גיוס אשראי ובחינת תמהיל האשראי של העסק שלכם ?

שי סטרשנוב, שותף מנהל בקבוצת סטרשנוב קלדרון 396

"סוף מעשה במחשבה תחילה". פתיחה של שנה קלנדרית חדשה היא הזדמנות לעשות סדר בנושא גיוסי אשראי

עולם האשראי הינו עולם רחב שמציע שפע של אפשרויות.
האם בדקתם אי פעם את מסלול האשראי שלכם? האם מסלול האשראי מתאים ונכון לכם? 

כשאנחנו מדברים על  מסלול אשראי, אנחנו מדברים על מקורות חוב חיצוניים. אין הכוונה
להלוואות בעלים ומקורות שהינם בעלי אופי של הון, אלא להתחייבויות כלפי גורמי מימון
חיצוניים שחוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות אלו עשויות להכניס את העסק לסחרור.

תמהיל אשראי- הינו המבנה של סה"כ החובות החיצוניים של העסק על סוגיו ורכיביו.

שוק האשראי כולל מגוון רחב של סוגי מימון. החל מאשראי לתקופה קצרה שיכול להיות
בדרך של הלוואות און קול, ניכיונות, פקטורינג וכו', וכן בהלוואות לטווח ארוך לדוג'
בגרייס לשנתיים, הלוואות להצטיידות/השקעות ל 5 שנים ועד הלוואות לתקופות
ארוכות בדרך כלל בגיבוי משכנתא על נכס נדל"ן.

 כיצד נדע באיזה מסלול אשראי לבחור?

 1. יש ליצור הקבלה בין מטרת המימון לסוג המימון. למשל, אם אני צריך אשראי למימון
  הון חוזר, אני בהכרח אקח הלוואה במבנה מתחדש (או מסגרת) שתתמוך בגישור
  על פערי התזרים של ההון החוזר. לעומת זאת, אם אני רוכש מכונה שתורמת ליעילות
  שלי בטווח הארוך, גם ההלוואה שאקח תהיה לפרק זמן דומה.
 2. יש להכיר את התזרים הפנוי של העסק שלנו, או מה שקרוי בשפה המקצועית "יכולת
  שירות החוב". סה"כ ההחזרים החודשיים צריך להיות נמוך מיכולת שירות החוב,
  אחרת כל הזמן נדרש לאשראי נוסף וגם יהיה קשה לקבלו כיוון שהדוחות יראו אעדר
  יכולת במקום כיסוי-יכולת פירעון.
 3. יש ליצור הקבלה בין הבטוחות המשועבדות למטרת המימון עצמה. למשל, לא נשעבד
  מכונה לכלל האשראי של העסק אלא רק להלוואה שמימנה את אותה מכונה.

מספר דוגמאות לטעויות שכיחות בבניית תמהיל אשראי:

 •     אשראי לזמן קצר קבוע שאינו מתחשב בצרכי אשראי משתנים הנובעים מעונתיות
      בפעילות החברה עלול ליצור בנקודות הפיק חוסר באשראי.
 •     שימוש בהלוואות לזמן ארוך מתכלות (מעל שנה) למטרות מימון של צרכי אשראי
      לזמן קצר מכביד מאוד על יכולת ההחזר של העסק.
 •     רכישת ציוד/רכב מכספי התזרים השוטף ואח"כ איתור מקורות מימון לבעיות תזרים.
      רכב/ציוד חדש בדרך כלל  יכול כנגד שיעבוד לקבל תנאים מצוינים למימון.

 

סטרשנוב קלדרון מסייעת רבות לעסקים ולסמנכ"לי כספים לגשת נכון לתהליכי גיוס אשראי.
החברה מוכרת היטב על ידי הבנקים וגופי המימון וזוכה להערכה רבה מאוד לאורך השנים
על שיטת עבודתה וגישתה המקצועית והיסודית. לאור ניסיוננו הרב נשמח לסייע לכם בחישוב מסלול מחדש.
 

 ליצירת קשר: רו"ח יהלי קודנצ'יק , פיתוח עסקי סטרשנוב קלדרון | 052-5556211 | yaly@scf.co.il