הגודל הוא כבר לא מה שקובע

רו"ח בראל סטולוביצקי, חשב בקבוצת גוברמן 2,008
הגודל הוא כבר לא מה שקובע

חוק עידוד השקעות הון המקורי נחקק בשנת 1959 וקובע כי הטבת המס תינתן למפעל תעשייתי. מאז שחוקק החוק תוקן ועודכן בהתאם לפרשנויות שרשות המסים העניקה לו. ענף ההייטק מוביל היום את הצמיחה של המשק וברשות המיסים הרחיבו את הפרשנות והחלו לראות גם בחברות אלו כזכאיות להטבה.

בשנים האחרונות הרשות סברה שמטרת החוק הינה עידוד תעסוקה, וכפועל יוצא תנאי של עשרה עובדים היה תנאי מינימלי. בהתאם להערכות, בישראל ישנן אלפי חברות הייטק קטנות. עד היום, חברות בהן היו מועסקים פחות מעשרה עובדים לא היו זכאיות להטבות מס שמעניק החוק; עשרות בקשות מצד חברות שונות נענו בשלילה.

לאחרונה, קבלת בקשה של חברה קטנה לקבלת הטבות של מפעל שאושרה בבית המשפט, ייתכן ותרמה לשינוי כולל במדיניות של רשות המיסים.

חברת ויסניק סירקיטס (אוקטובר. הוגש במחוזי, נצרת), ביקשה להעניק לה הטבות מס לאחר שייצרה מוצר תוכנה באמצעות בעלי מניותיה. חשוב לציין שבמקביל לפיתוח התוכנה בעלי המניות עבדו במקומות עבודה אחרים ולא משכו כסף מהחברה. הבעיה הייתה, שכפועל יוצא, טענה המדינה שלא הוכח כי קיימים עובדים כלל בחברה. לפיכך, נטען שהחברה אינה יכולה לענות להגדרה של מפעל והם אינם זכאים להטבות חוק עידוד השקעות הון. המחוזי קיבל את טענת החברה. יתרה מכך, ביהמ"ש ציין כי בכל הנוגע לחברות הייטק יש מקום שהמדינה תקבל פרשנות מרחיבה ועכשווית התואמת את המצב הכלכלי. לטענת בית המשפט, ראוי לקחת בחשבון גם מספר מצומצם יותר של עובדים שיוכל להספיק לצורך קיומו של מפעל בעל עדיפות. בהתאם להחלטת המיסוי, החברה, אשר מעסיקה שלושה עובדי פיתוח בלבד, תהנה מהטבות מס של מפעל מועדף טכנולוגי – הפחתת שיעור מס החברות מ-23% ל-16% או 7.5% והפחתת שיעור מס הדיבידנדים החל על בעלי מניותיה מ25%- או 30% (כתלות בשיעור האחזקה) ל-20% בלבד. התנאי הבסיסי הקבוע בחוק למתן הטבות המס הוא כי 25% מהכנסותיה של החברה הן מייצוא.

 

עד היום

מעתה והלאה

רווח נקי (דוג')

1,000

1,000

1,000

1,000

שיעור מס

23%

23%

16%

7.5%

רווח לאחר מס

770

770

840

925

שיעור מס דיבידנד

25%

30%

20%

20%

כסף "עד הבית"

577.5

539

672

740

 

פסק הדין הנ"ל מראה כי משרד האוצר ורשות המיסים מבינים את החשיבות והתרומה של תעשיית הטכנולוגיה לצמיחת המשק ומעדכנים את מדיניותם. ההחלטה החדשה של רשות המיסים צפויה להשפיע על עשרות חברות בשנה.

קשה להעריך את מגוון השיקולים של רשות המיסים ומה היה השיקול המכריע. כמובן שייתכן שבטווח הקצר עלולה להיות אף ירידה בהיקף המס הנגבה מחברות בסדר גודל הזה. עם זאת, ההחלטה החדשה טומנת בחובה אמירה חשובה ומשמעותית בנוגע להכרה של הממשלה ושל רשות המסים בחשיבות החברות הקטנות לצמיחה של המשק.