פתחת חברה? אלו ההגנות שאתה חייב לוודא שיש לך!

צחי ברגר ועו"ד מיה ליסיצקי, אמנון גור סוכנות לביטוח 2,597
פתחת חברה? אלו ההגנות שאתה חייב לוודא שיש לך!

איזה מוצר הוא במיטבו כאשר הוא לא נדרש? ביטוח לסטארט-אפ. כאשר הוא נדרש, רצוי שמי שיספק לכם את הביטוח יהיה במיטבו.
יזמים בדרך כלל לא מעניקים עדיפות לביטוחים כשלבי הקמה ראשוניים של מיזם. מיזם הרי באופיו נושא סיכון ומייצג תפיסה אופטימית מטבעה. המחסור בכסף, בוודאי בשלבים ראשוניים, ולחץ העבודה גורמים לדחיית הטיפול בביטוח. לא מעט פעמים יזמים, בשל אופיים האופטימי, מעריכים בהערכת חסר את האפשרות של תקלות ובעיות שונות. חלקן כלל אינן קשורות לטכנולוגיה או למימון.  

להלן 5 הביטוחים הבסיסיים הדרושים לכל עסק כולל מיזמים:

1. הסדר פנסיוני

בעבור כל עובד שכיר, מחויבת על פי חוק החברה המעסיקה להפריש עבור מוצר פנסיוני, הלוא הוא קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. אם המעסיק מפר את חובתו בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

 • החל מינואר 2017, שיעור ההפרשות המינימלי עומד על 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד והיתרה על חשבון המעסיק.
 • אם המעסיק ניכה את חלקו של העובד מתוך השכר, אך עיכב או לא העביר כלל את התשלומים אל הגוף המוסדי שבו מתנהל החשבון הפנסיוני של העובד, הוא עשוי להיחשב כמי שמבצע הלנת שכר ואף עבירה פלילית.
 • אם עובד נשוי וגילו 30 משתכר כ-30 אלף ₪ נפטר, והמעסיק לא הפריש כסף לקרן הפנסיה של העובד, חשוף המעסיק לתביעה ויכנס המעסיק לנעליו של המבטח אשר צריך לפצות את העובד בסכום העולה על 3 מיליון שקלים.
 • חשוב לספק הסדר פנסיוני המשולב עם גורם מתפעל שדואג להפרשות עבור המעסיק. יש לוודא שכל ההפרשות פוצלו כראוי לכל העובדים ואין חשיפה מיותרת לסיכון עבור היבט זה.

 

2. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

כל תפקיד ניהולי או פיקוחי בכל ארגון משפטי-חוקי, חשוף לסיכון של תביעות אישיות. חוק החברות מאפשר להגיש תביעות אישיות כנגד כל דירקטור או בעל תפקיד בחברה בשל החלטותיו הניהוליות שלקח בעת מילוי תפקידו. החוק מבקש למנוע ניצול לרעה והסתרה של טעויות מאחורי חברה בע"מ, ולכן הוחלט שכל מנהל יישא באחריות אישית להחלטות הניהוליות שאותן קיבל ושעשויות לגרום לנזק פיננסי לצד שלישי. כך פוליסת דירקטורים ונושאי משרה הפכה למוצר בסיסי בכל חברה, כבר משלב רישומה ברשם החברות. היא בעצם מאפשרת למנהלים ולנושאי המשרה לעבוד בחופשיות, תום לב וללא חשש.

 • קיימת טעות נפוצה העולה בקרב יזמים צעירים, לפיה פוליסה זו נדרשת רק לחברות ציבוריות שמחזיקות אגרות חוב ונסחרות בשווקים עולמיים, ואילו חברות פרטיות הן ללא חשיפה לסיכון. אולם ההיפך הוא הנכון -  החברות שנתונות בסיכון הרב ביותר הן חברות אשר יזמים גייסו כסף ממשפחה ומעגל מכרים קרוב והפסידו את כל הונם בשל התנהלות ניהולית רשלנית.
 • חברות פרטיות מגישות מאות תביעות אישיות כנגד היזמים, המנהלים או אנשי הדירקטוריון שלה. המון תביעות מוגשות בשל מצגי שווא ותכניות עסקיות שהתפתחו לכיוונים לא צפויים, ובעלי המניות שהשקיעו בחברה מגישים בעצמם את התביעות מול המנהלים בשל הפסד כספי. בנוסף, הפוליסה מכסה גם מנהלים מתביעות עובדים עבור מנהלים.

3. ביטוח אחריות מקצועית טכנולוגית או חבות המוצר

 • בביטוח אחריות מקצועית או חבות מוצר חשוב להבחין בין חברות אשר מייצרות תוכנה (אפליקציות, אלגוריתמים לפתרון בעיות), מתן שירותי הדרכה וייעוץ, מוצר מוחשי כלשהו (רובוטים, שרתים וחומרה) או מוצר משולב של תוכנה וחומרה.
 • ​באם החברה מספקת שירותי תוכנה בלבד, הביטוח הרלוונטי הוא ביטוח אחריות מקצועית מסוג TECH. ביטוח זה נועד לכסות מקרים בהם נוצר כשל כלשהו בתוכנה או רשלנות מקצועית של אחד העובדים בחברה אשר יצרו נזק פיננסי לצד שלישי. אם כי במצבים בהם התוכנה מותקנת בתוך חומרה, בדומה לקופסה שחורה למשל, יכול להיגרם נזק לרכוש או לאדם כתוצאה מנזק לתוכנה. בסיטואציה כזו חשוב שתהיה פוליסה משולבת של אחריות מקצועית וחבות מוצר.
 • חברות חדשות נוטות להאמין שניתן לדחות את הביטוח הזה עד שלקוחות עסקיים מתחילים לשלם עבור שירותים מקצועיים או המוצרים שהיא מספקת. אולם החשיפה עצמה קיימת כבר כשמתחילים בפיילוט, גם אם החברה לא מקבלת תגמול עבור השירות.

 

4. ביטוח סייבר

 • בשנת 2019, כמעט כל חברה חשופה לסיכון בפריצת סייבר. חברות סטארט-אפ וטכנולוגיה יכולות להיפגע אנושות מתקיפה כזו, ולכן יש לשים דגש על הסיכון הגלום במתקפה כזו. איבוד נתונים, וירוסים או פריצה יזומה עלולים להשמיד את העמל הרב שהושקע בחברה, הן תדמיתית והן כלכלית. יתרה מכך, גניבת מידע של לקוחות עלול להוביל לתביעות ענק. פוליסת ביטוח סייבר מבטיחה לכסות גם את הנזק הנגרם מהאירוע ללקוחות החברה, אך גם את אובדן ההכנסות שנגרם בעת השבתת המערכות, עלויות הכופר אם יש, וכמובן עלויות צוות המומחים שיתנו מענה טכנולוגי למציאת הפתרון המתאים. יתרה מכך, הפוליסה תממן אפילו את הוצאות החברה על יח"צ בשל הנזק התדמיתי שנגרם לחברה.

 

5. ביטוח עסק צד ג' וחבות מעבידים

 • רעידת אדמה, שריפה או אסון טבע גדול מספיקים כדי למחוק את עבודתכם הרבה ולהשאיר אתכם מול הריסות העסק שלכם. יש הנוטים לחשוב כי מדובר באירועים חריגים וזה מובן, אך אם תחשבו על מקרה שבו צד שלישי נכנס למשרדכם ונפגע או עובד שלכם נפצע כתוצאה מנפילה, אתם עשויים לקבל תביעה והתוצאה עלולה להיות הרסנית. החוק מגדיר את העסק כאחראי למקרים אלו, ולכן חברת הביטוח תפצה את המבוטחים בגין עלויות תיקון של מבנה, תכולתו של מבנה וכל צד ג' אשר ניזוק מאירוע בלתי צפוי.