החל מינואר הקרוב השימוש במזומן יוגבל

רו"ח אמיר פלר, דירקטור בקבוצת גוברמן 1,742
החל מינואר הקרוב השימוש במזומן יוגבל

"אתה צריך חשבונית?", "איך אתה רוצה לשלם?", "רוצה לשלם לי חצי במזומן?", "שכחתי את פנקס החשבוניות שלי באוטו" ו- "אני מעדיף מזומן", אלו הן רק חלק מהתגובות העולות במקרים בהם למשל, אנו מעוניינים לשלם לטכנאי שהגיע אלינו לבית או כאשר אנו דנים באמצעי התשלום עבור שכר הדירה החודשי או אף כשאנו מארגנים חתונה ולוחצים על נותני השירותים לרדת במחיר.

נכון להיום, ישנן עסקאות רבות אשר מבוצעות במזומן בהם מעורבים עוסקים ואנשים פרטיים. על פי אומדני רשות המסים והבנק העולמי, כחמישית מהפעילות הכלכלית במדינת ישראל הינה כלכלה שחורה ואינה מדווחת. ההערכות הינן שכלכלה זו מביאה לאובדן הכנסות ממסים בהיקף של בין 40 ל- 50 מיליארד שקלים מדי שנה. 

במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור, נחקק במרץ 2018 החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק הוא תוצר של דוח שהגישה ביולי 2014 הועדה "לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי" בראשותו של הראל לוקר. הועדה המליצה על מתווה לצמצום הדרגתי של השימוש במזומן ובאמצעי תשלום מבוססי נייר אחרים, ובמקביל קידום והגדלת השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים. החוק יכנס לתוקפו ב-1 בינואר, 2019.

בחוק קיימות הגבלות על השימוש במזומן ובהמחאות, וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול. ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם תוך הבחנות נקודתיות על: עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד. בחוק נקבע כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם, וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה (כגון פיצול עסקאות מלאכותי או רישום כוזב). הפרה של הוראות החוק על ידי עוסק, מהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית.

הוראות החוק מגבילות את השימוש במזומן על ידי הגבלת סכום העסקאות אשר ניתן לבצע. כאשר נותן או מקבל השירות הינו עוסק, ניתן לשלם במזומן רק בעסקאות שהנן עד 11,000 ₪, ובעסקה ששני הצדדים הינם אנשים פרטיים סכום זה גדל ל 50,000 ₪ (כדי לאפשר לדוגמה, עסקאות מכר רכב בין פרטיים שהמחיר שלהם נמוך מ- 50,000 ₪). בנוסף, החוק מגביל את השימוש בצ'קים ובהסבה שלהם. החוק למשל, קובע הוראות ספציפיות כדי למנוע "גלגולו של צ'ק" בין מספר גורמים ומגביל את סכום הצ'ק לסך של עד 5,000 ₪ כאשר מקבל או מוסר הצ'ק הינו אדם פרטי. אלו הן דוגמאות מתוך הוראות החוק ובהמשך מצורפות טבלאות המפרטות את עיקרי החוק.

החוק קובע כי החל משנת 2020, שר האוצר יבחן את שינוי הסכומים הקבועים ויהיה רשאי, בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת חוקה, להפחית את הסכומים שנקבעו.

גיבוש הוראות החוק נתקל בלא מעט קשיים והתנגדויות, מאחר וקיימים מגזרים רבים שהחוק מהווה גזרה קשה עבורם. כתוצאה מהלחצים הללו, ניתנו הקלות במסגרת ההוראות לתשלומים בין קרובי משפחה. ההתנגדויות לחוק עדיין בעיצומן והחודש הוגשה עתירה לבג"ץ בטענה שהחוק פוגע באוכלוסיות מוחלשות. אוכלוסיות שאין ברשותן אמצעים או יכולת לפתוח חשבון בנק, לקבל כרטיס אשראי או פנקסי צ'קים, ושאת מרבית החסכונות שלהם הן מחזיקות במזומן, לטענת העותרים.

נשמח לעמוד לרשותכם במידה ויש לכם שאלות נוספות על השפעת החוק והיישום שלו בכל הנוגע לקבלת ומתן שירותים במזומן.

עיקרי הוראות החוק לעוסקים:

הגבלות על שימוש במזומן:

ה"תשלום במזומן" בוצע עבור :

סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה במזומן

ההגבלה תחול "כשמחיר העסקה" גבוה מ-

עסקה במסגרת העסק

לתת ולקבל

11,000 ש"ח

עסקה עם תייר במסגרת העסק

לקבל

55,000 ש"ח

שכ"ע, תרומה, הלוואה

לתת ולקבל

11,000 ש"ח

מתנה

לתת ולקבל

50,000 ש"ח

מתוך חוזר רשות המסים - 2018/17

הגבלות על שימוש בהמחאות:

התשלום בשיק בוצע עבור:

סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה בשיק

הפרה כשסכום השיק גבוה מ-

עסקה, שכ"ע, תרומה, הלוואה, מתנה במסגרת העסק, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין

לתת ולקבל

כל סכום

כל פעולה

להסב שיק ולקבל שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

כל סכום

מתוך חוזר רשות המסים - 2018/17
 

עיקרי הוראות החוק לאנשים פרטיים (שאינם עוסקים):

הגבלות על שימוש במזומן:

ה"תשלום במזומן" בוצע עבור :

סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה במזומן

ההגבלה תחול כש"מחיר העסקה" גבוה מ-

עסקה

לקבל

50,000 ש"ח

עסקה עם עוסק במהלך עסקו של העוסק

לתת

11,000 ש"ח

עסקה עם אדם שאינו עוסק

לתת

50,000 ש"ח

שכ"ע, תרומה, או הלוואה

לתת ולקבל

11,000 ש"ח

מתנה

לתת ולקבל

50,000 ש"ח

מתוך חוזר רשות המסים - 2018/17
 

הגבלות על שימוש בהמחאות:

התשלום בשיק בוצע עבור:

סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה בשיק

הפרה כשסכום השיק גבוה מ-

עסקה, שכ"ע, תרומה, הלוואה, מתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב

לקבל

5,000 ש"ח

לעוסק ,במסגרת עסקו, עבור: עסקה / שכ"ע/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב

לתת

כל סכום

לאדם שאינו עוסק, עבור: עסקה / שכ"ע/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב

לתת

5,000 ש"ח

כל פעולה

להסב שיק ולקבל שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק

כל סכום

מתוך חוזר רשות המסים - 2018/17

הוראות החוק לגבי עו"ד ורו"ח במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח:

הסכום במזומן בוצע עבור:

מה הפעולה עליה חלה הגבלה במזומן

הפרה כשהסכום במזומן גבוה מ-

מתן "שירות עסקי" ללקוח שהוא: עוסק (במסגרת עסקו)

לקבל

11,000 ש"ח

מתן "שירות עסקי" ללקוח שהוא: אדם שאינו עוסק

לקבל

50,000 ש"ח

מתוך חוזר רשות המסים - 2018/17