ש"ח-מט

רו"ח אור סולומון, חשב בקבוצת גוברמן 2,603
ש"ח-מט

B-1 ל- C-3, זו הפקודה שציוויתי על הזזת הפרש באפליקציית (יישום) משחקי שח-מט כלשהי. מנגד, עמד יריב וירטואלי שדי צפה את המהלך מראש וכבר הזיז את הרץ לתא A-5, האיום היה ממשי. בעולם העסקי, היריב אומנם לא וירטואלי, אבל קשה לזהות אותו כגוף אחד. למעשה, הוא נקרא "כוחות השוק". כהמשך למאמר הקודם "עיר המלאכים", בו סקרנו את סוגי המשקיעים בכל שלב בגרות במיזמים השונים, כעת נתמקד בשלב העוקב להצלחת הגיוס: קבלת המימון בפועל והניווט בג'ונגל העסקי בדרך ליעד המובטח, בעזרתו של פונקציית ניהול הכספים בארגון.

בדומה למשחק שח-מט, גם במציאות עלינו לנסות ככל האפשר לצפות את מהלכי היריב, על מנת להימנע מכישלון פוטנציאלי. כמנהלי כספים המשמעות עשויה להיות קריטית למיזם הצעיר שקיבל כעת "מתנה מהדוד" ועליו להוכיח את כדאיות ההשקעה בכפוף להשגת המטרות. על היזם להבין כי "עם שימוש בכסף זר באה אחריות גדולה" מן שרבוט מילותיו של פיטר פרקר (ספיידרמן). הכוונה הינה, שעל היזם לתת יותר דין וחשבון מאשר היה משתמש בכספו שלו. דין זה למשל, הינו הצגה תקופתית של דוחות כספיים/תפעוליים למשקיעים, השתתפות בוועדות דירקטוריון אסטרטגיות של אלו ואף סטאטוס התקשרויות עם נותני שירותים ייעודיים כחלק מתנאי ההשקעה. כמובן שגם עניין החלפת צוות הניהול על הפרק ועל כך הרחבנו במאמר הקודם. אז איך עושים את זה ומה עושים עכשיו? במאמר זה נסקור חלק מהתשומות החיוניות בעבודתו של מנהל הכספים.

למעשה, כבר במעמד ה-Road Show"" שרלוונטי לשלבי הגיוס (שפורטו כאמור במאמר הקודם), היזמים נדרשים להציג בקיאות בתחום פעילותם, ומעבר לידע על המוצר והפיתוח, תהיו בטוחים שהמשקיעים לא יפסחו על הפן הפיננסי. מנהל כספים מנוסה ידאג "לחמש" את היזמים בתכנית עסקית פיננסית הכוללת תחזיות חדירת שוק, צפי מכר ופריסה תקציבית בצורה שתניב ערך למשקיעים. כאשר המזומנים המיוחלים יגיעו, מנהל הכספים ייטול אחריות על הדיווחים הפיננסיים למשקיעים ולבעלי עניין, לרבות ניצול ההשקעה הקיימת ועמידה במדדים רלוונטיים (קצב שריפת מזומנים, סטאטוס תשומות פיתוח, נתוני מכר ועוד).

בכל הקשור לחשיפות חיצוניות לחברה, על מנהל הכספים לתת מענה לתרחישים שליליים באמצעות ניהול סיכונים פיננסיים. ניהול הסיכונים למעשה, ממפה את התרחישים האפשריים לפגיעה במשאבים הכלכליים של החברה, מאתר את גורמי הסיכון ומיישם תהליך טיפול בהתאם. סיכוני שוק בדרך כלל נמנים על פגיעת נזקי מט"ח (גידור) ניתוחי רגישות, השוואת תנאי אשראי וכו'.

נושא נוסף שראוי להתייחסות הינו נושא הציות. האחריות לעמידה בהוראות החוק והרגולציה הפיננסית החלה על החברה, בין אם מדובר בעריכת דוחות כספיים ובין אם בעמידה בחוקי עבודה, הוראות המיסוי וחקיקות נלוות. מנהל כספים מקצועי ידע לתכנן ולתזמן את מועדי הדיווחים הנדרשים לרשויות השונות, למשל דוח מס שנתי, דיווחים לרשויות לניירות ערך ודיווחי מס בחו"ל. אחרת, סנקציות שונות עשויות לעכב את מטרות החברה בצורת קנסות מנהליים, דיוני שומות, עיקולי חשבונות ועוד.

מנהל כספים איכותי חשוב גם לתהליכים פנימיים בחברה ואף לא פחות. על מנהל הכספים לשמור על קשר תפעולי הדוק עם מנהלי החברה כחלק מהשתתפות בישיבות הנהלה, וכן דיונים אסטרטגיים בוועדות דירקטוריון אשר חלק מהחלטותיהם, ככל הנראה, יבוצעו על סמך מצגיו. גם במישור התפעולי הפנימי, יש למנהל הכספים מקום לא מבוטל בהגדרת תהליכים ורישום נהלים לשמירה על רציפות תפעולית נאותה ושגרתית. באשר למבנה הארגוני והאחריות הניהולית, בדרך כלל מחלקת כספים אורגנית תכלול פונקציות בכל הרמות, החל ממנהלי חשבונות וחשבי שכר ועד חשבים וכלכלנים שכאמור, כולם תחת המטרייה הניהולית של מנהל הכספים. הדבר מקבל משנה תוקף במיוחד אם מדובר בקבוצת חברות ענפה עם ריבוי מגזרים (אתם כבר יכולים לעשות את המתמטיקה של היקף מחלקות הכספים הנדרש).

כמו בגיוס הון, גם בעת מימוש החברה (מכירה או מיזוג), ילווה מנהל הכספים את תהליך בדיקת הנאותות וישמור על רציפות תהליכית מול הרוכשים הפוטנציאליים והשחקנים הנוספים באקו-סיסטם העסקי, לרבות עורכי דין, מעריכי שווי, נאמני אופציות, חתמים ויועצים נוספים.

למרות הנאמר מעלה, אין "רשימה סגורה" של משימות מנהל הכספים. פונקציה זו אמנם מתקשרת להיבט הפיננסי, אך בהחלט עשויה לתרום באסטרטגיית המיזם, ואף בנושאים תפעוליים שונים שיסייעו להגשמת יעדי הארגון. בסופו של יום, הצורך בתשובה חדה, עניינית וממוקדת בנושאים פיננסיים עשויה להכריע את עתיד החברה והחלטותיה ומי שמספק את הנתונים לרוב הוא, ניחשתם נכון, מנהל הכספים.

 

למידע נוסף אודות שירותי ניהול הכספים של גוברמן הקליקו