היערכות לבחירות לרשויות המקומיות – יום שבתון

לילך אליזה, קבוצת גוברמן 2,652
היערכות לבחירות לרשויות המקומיות – יום שבתון

ב- 30 באוקטובר 2018 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות.
יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות ייחשב כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שבהן נערכות הבחירות.
מטרת החוק המיושם לראשונה השנה, היא להעלות את אחוזי ההצבעה ולהקל על התושבים להשתתף בהליך הדמוקרטי ולהשפיע במקום מגוריהם.

מהם תנאי הזכאות ליום שבתון?
עובד יהיה זכאי ליום שבתון אם מתקיים לגביו לפחות אחד משני התנאים הבאים:

  • מקום עבודתו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות.
  • מקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות/מועצה שנערכות בה הבחירות, אך הוא רשום בפנקס הבוחרים של רשות/מועצה שהבחירות נערכות בה.

במידה והעובד רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית אחת  אולם מקום עבודתו נמצא ברשות מקומית אחרת – יום השבתון יהיה תואם לרשות בה הוא רשום (כלומר מקום מגוריו).

דוגמא
 עובד המתגורר ורשום בפנקס הבוחרים של רמת גן ועובד במועצה אזורית עמק חפר.
במידה וימי הבחירות של רמת גן ועמק חפר חלים בשני מועדים שונים, יום השבתון שלו יחול ביום הבחירות של רמת גן.

תשלום
עובד שלא עבד ביום השבתון יהיה זכאי לשכר רגיל בעבור יום זה בתנאי שעבד אצל מעסיקו 14 ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות.

מה קורה אם העובד רוצה לעבוד ביום השבתון?
מעסיק רשאי לאפשר לעובדיו לעבוד ביום הבחירות אך לא לחייבם.
הנוהג שהשתרש הוא שנהוג לשלם לעובד עבור אותו יום שבתון בו עבד בפועל 200% או להמיר ביום חופשה.

 

הזכאות אינה חלה על עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים והם יפעלו כסדרם.