השלכות הקניבליזם של רואי חשבון

The marker

סטפן גוברמן 2,302
השלכות הקניבליזם של רואי חשבון

רואי החשבון מתמודדים עם מלכוד 22 על בסיס יומיומי בכל הנוגע ביקורות דוחות הכספיים. מצד אחד, הם חייבים ביצוע ביקורת מקיפה לדוחות הכספיים בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל, ומצד שני הם עומדים מול לחצים של הלקוחות להציג הדוחות בהתאם לאינטרסים של הנהלת החברה.
כיום שיטת התמחור של עבודת הביקורת אינה עומדת בנורמות אי התלות הנדרשות בכללים ומתעלמת לחלוטין מאלמנט האיכות. הנוהג בשוק הוא לתשלום קבוע בגין הביקורת ללא קשר לממצאים או לצורך להרחיב את היקפה מתוך ממצאים העולים במהלכה. דבר הפוגם במוטיבציה של רואי החשבון להעמיק בביקורת בעקבות ממצאים בעיתיים שנתגלו במהלכה. רואי החשבון הם האשמים למצב שנוצר. ישנם רואי חשבון שמורידים מחירים לרמות מגוחכות. הדבר שונה לחלוטין מעבר לים. בארצות הברית, לדוגמא, צוין בביזנס וויק שמקצוע ראיית החשבון הנו אחד המבוקשים. שם תעריף שעת רואה חשבון העוסק בביקורת נע בין 150 דולר לשעה במשרד קטן להרבה מעל 500 דולר לשעת שותף במשרד גדול. התעריפים במדינות מערב אירופה אף גבוהים יותר.
בישראל, לעומת זאת, התעריפים נעים בממוצע בין 30 ל-50 דולר לשעת ביקורת. התעריפים הנמוכים מתקיימים אפילו בביקורת הדוחות הכספיים של חברות ציבוריות המפרסמות את שכר הטרחה המשולם לרואה החשבון המבקר. חלוקת סך שכר הטרחה בסך כל השעות מראה בלא מעט מקרים על תעריף ממוצע של כ-30 דולר לשעה. אין שום היגיון בכך שהתעריף בארה"ב יהיה גבוהה פי 5 מאשר בארץ. אפילו במדינות בעלות הכנסה ממוצעת הנמוכה בהרבה מהמקובל בארץ כגון רומניה, הונגריה או צ'כיה התעריפים גבוהים לעיתים פי 2 מהמקובל בישראל.
זהו מצב מעורר דאגה וישנם לא מעט רואי חשבון שמשיגים רווחיות עקב הקטנת היקפי הביקורת ו'הינדוס' הדוחות הכספיים בהתאם לדרישות הלקוח. מראש הם מייעדים עצמם לקחת סיכון עבור הלקוח. לצערי, לא כולם אומרים ללקוח 'אני, מקצוען שעושה את עבודתו נאמנה ולא נחשף לסיכונים'.
הפתרון למצב זה יכול לבוא רק מראורגניזציה בתחום. חייבים להקפיד על תעריפי ביקורת מינימלים שיאפשרו עבודה נאותה ככל האפשר ולאכוף את תיקני הביקורת והחשבונאות כדי להבטיח שהתחרות לא תפגע באיכות העבודה החשבונאית. דווקא אכיפה חזקה תביא לשיפור במצבם של משרדי רואי החשבון בישראל: שיפור באיכות הביקורת, בנאותות הדוחות הכספיים, וגם בתעריפים וברווחיות של רואי החשבון. הדבר יסייע למשרדים כיוון שהסיכון שבביצוע עבודה לא נאותה יהיה מוחשי וברור. הלקוח, מצידו לא יוכל לאיים על רואה החשבון בפיטורין אם לא יענה לבקשותיו וידע כי הסכנה עורבת גם לו. האכיפה אף תגרום ללקוח לדרוש ביקורת טובה יותר שתוריד ממנו כל סכנה והסתבכות עקב פרסום דוחות לא נאותים.