מבזקון - FAQ Coronavirus

רו"ח תמי גוברמן, שותפה בקבוצת גוברמן 4,525

 

בימים אלו אנו נתקלים בשאלות רבות של מעסיקים בנושא הקורונה.

במטרה לייצר לכם קצת סדר בבלגאן, ריכזנו עבורכם במבזקון זה תשובות לשאלות הדחופות והנפוצות ביותר.

לשאלות נוספות ולייעוץ, אתם מוזמים לפנות למנהל התיקים שמטפל בתיקכם, או ללשכת השכר של הקבוצה.

תמי גוברמן, שותפה

 

חל"ת

אני רוצה להוציא את עובדיי לחל"ת. האם אני צריך לקבל את הסכמת העובד?

 • עובד רשאי לסרב לצאת לחל"ת. כיון שמדובר בהרעה מוחשית בתנאי העסקתו העובד רשאי יהיה להתפטר כדין מפוטר.
 • עובד שסירב והתפטר כדין מפוטר יהיה זכאי להודעה מוקדמת בחוק או תשלום חלף הודעה מוקדמת.
  וכמובן לכל יתר הזכויות המשולמות בעת סיום העסקה כגון: פדיון חופש, הודעה מוקדמת כחוק, הבראה כחוק, פיצויים כחוק.
 • העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בהתאם לתקופת הכשרה כפי שהיא מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי.

הוצאתי עובד לחל"ת. למה זכאי העובד?

 • לדמי אבטלה (אולם בכפוף לכללים ולהשלמת "תקופת הכשרה") כאמור בחוק הביטוח הלאומי.  החל"ת חייב להיות באורך 30 יום לפחות.
 • הפקדות לקופת פיצויים  לתקופה של 14 ימי החל"ת הראשונים בלבדובתנאי שהעובד השלים שנת עבודה מלאה מבחינת וותק.
 • אם העובד אינו זכאי לדמי אבטלה, המעסיק יצטרך לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי בסך 348 ₪ לחודש, במשך חודשיים.

לאחר החל"ת החלטתי לפטר את העובד. מה לעשות?

 • יש לנהוג כמו בכל פיטורין "רגילים", כלומר, לזמן את העובד לשימוע, לנהוג בתום לב, לתעד כנדרש וכן הלאה.

האם אני יכול להוציא את עובדיי לחופשה שנתית כפויה?

 • כן. אם החופשה הינה ל עד 7 ימים, המעסיק יכול להודיע עליה ללא התראה מראש.
 • כן. אם החופשה הינה 7 ימים ומעלה על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת של 14 יום מראש.
 • העובד והמעסיק יכולים לקבל החלטה על חופשה מעל 7 ימים ללא הודעה מראש ובתנאי שהעובד נתן הסכמתו.
 • במהלך החופשה העובד זכאי לכל זכויותיו כעובד ומתקיימים יחסי עובד-מעביד.
 • במידה ולעובד ישנם מספיק ימי חופשה צבורים, ייתכן כי החופשה תימשך עד לתקופת החגים ואז המעסיק יהיה חייב בתשלום דמי חגים.

האם אפשר להוציא לחל"ת עובד בבידוד?

 • קיימת עמימות בנושא. חל איסור לפטר עובד בתקופת המחלה. הוצאה לחל"ת אינה פיטורין, אולם היא עלולה להוות הרעה משמעותית בתנאי ההעסקה.
  הרעה שכזו תזכה את העובד בהתפטרות כדין פיטורין.
 • לפרשנותנו נראה כי המעסיק צריך לאפשר לעובד לנצל את תקופת הבידוד/ מחלה ורק אז להוציאו לחל"ת..

בידוד

האם בידוד מזכה את העובד בתשלום?

 • תקופת הבידוד דינה כדין מחלה.
 • אין צורך בתעודת מחלה מהרופא. משרד הבריאות מעניק תעודת מחלה לכל מי שחייב להיות בבידוד בהתאם להנחיות.
 • תשלום המחלה בהתאם לחוק (0% על היום הראשון, 50% על הימים השני והשלישי, 100% מהיום הרביעי ואילך) או בהתאם למדיניות מיטיבה של המעסיק (תשלום מלא מהיום הראשון).
 • על העובד למלא דיווח על בידוד בית ולשלוח למעסיק הצהרה (ראה קישורים מצורפים).
 • ילד בבידוד יזכה את ההורה בימי מחלת ילד בכפוף להוראות החוק (עד 8 ימי "מחלה" בשנה, רק הורה אחד רשאי להיעדר).

מה קורה אם לעובד אין יתרת ימי מחלה או אין יתרה מספקת? 

 • העובד לא יהיה זכאי לתשלום בגין ימים אלו.
 • העובד יכול לבקש מהמעסיק תשלום על ימי חופשה במידה ויש לו יתרה.
 • המעסיק רשאי (אך לא חייב) לאפשר לעובד "להיכנס" ליתרת ימי מחלה שלילית.
  במידה ויחול סיום העסקה עתידי והעובד טרם הגיע ליתרת מחלה חיובית או אפס, המעסיק יקזז את היתרה השלילית ממשכורתו (יש להחתים את העובד מראש על אפשרות זו).

האם העובד רשאי לעבוד בביתו בתקופת הבידוד?

 • כעיקרון, בתקופת מחלה מעסיק אינו רשאי להעביד את עובדיו, אולם (וזו פרשנות שלנו) מכיוון שלא מדובר במחלה "אמיתית" ניתן לאפשר לעובד לעבוד.
 • יתרה מכך, אם התנאים מאפשרים זאת, לדעתנו, ראוי שהעובד יעבוד בתקופת הבידוד על מנת לקיים יחסים הדדיים.

האם מותר לפטר עובד בבידוד?

 • כיון שתקופת הבידוד הוגדרה כתקופת מחלה, חל איסור לפטר עובד בתקופה זו.
 • במידה ומעסיק מעוניין לפטר עובד עם תום תקופת הבידוד, עליו לעשות זאת בהתאם להנחיות הרגילות בחוק: הזמנה לשימוע,
  קיום שימוע כחוק, קבלת החלטה, הודעות בכתב וכיוצא בזאת.
 • העובד המפוטר יהיה זכאי להודעה מוקדמת (כחוק) פדיון ימי חופשה, הבראה, פיצויים אם זכאי וכיוצא בזאת.

עובד שרוצה להיות בבידוד למרות שההנחיות של משרד הבריאות אינן מחייבות אותו?

 • עובד לא יכול "להכריז" על בידוד. זו החלטה שיכולה להתקבל על ידי משרד הבריאות או המעסיק.
 • עקב המצב המיוחד ראוי לקיים תקשורת והידברות פתוחה. רצוי כי העובד יגיע להסכמה עם מעסיקו על היעדרות כזו ומשמעויותיה.
 • היעדרות כזו אינה כדין מחלה ולכן אינה בתשלום. בהסכמה עם המעסיק ניתן יהיה להחשיבה על חשבון ימי חופשה צבורים או כחופשה ללא תשלום (חל"ת).

שינויי בהיקפי ובצורות העסקה

האם מעסיק יכול להורות על עבודה מהבית?

 • יש לבחון מה נהוג במקום העבודה. ככל שהתנאים מאפשרים נראה כי מעסיק רשאי לדרוש מעובדו לעבוד מהבית.

האם מעסיק יכול לקצץ את ימי ושעות העבודה?

 • כן. מעסיק רשאי לצמצם היקפי משרה.
 • במידה והעובד מתנגד, ניתן לזמנו לשימוע ולפטרו תוך קיום כל יסודות השימוע ובעיקר תום לב.
 • עובד יכול לקבל הפחתה במשרה (ולכן בשכר) כהרעה מהותית בתנאי ההעסקה ולהתפטר כדין מפוטר.

האם מעסיק יכול להפחית זמנית את שכרם של העובדים?

 • כן. מעסיק רשאי להציע זאת לעובדים.
 • עובד שמסכים – ייחתם עימו הסכם זמני או קבוע.
 • עובד שמתנגד, ניתן לזמנו לשימוע ולפטרו תוך קיום כל יסודות השימוע ובעיקר תום לב.
 • עובד שמתנגד יכול לטעון כי הפחתת השכר הינה הרעה מהותית בתנאי ההעסקה ולהתפטר כדין מפוטר.
 • הפחתת שכר ראוי שתהיה רוחבית ותכלול את על עובדי החברה למעט מקרים "מיוחדים".

 

לשאלות נוספות ולייעוץ , אתם מוזמים לפנות למנהל התיקים שמטפל בתיקכם , או ללשכת השכר של הקבוצה.

 

נספחים

הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחל"ת

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

מי נדרש לבידוד?

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

דיווח עצמי על בידוד

https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il

דיווח עצמי על מדע עם חולה מאומת

https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il

 

 

 

המידע לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא בבחינת מידע כללי בלבד.
כל המסתמך עליו מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות עושה זאת על אחריותו בלבד.