עדכון - הקלות למעסיקים בעניין תביעות מילואים לעובדים שנקראו לצו 8

עדכונים - מלחמת "חרבות ברזל"

קארין לנקרי, מנהלת לשכת השכר בקבוצת גוברמן 1,610

בימי שגרה כאשר עובד יוצא למילואים- המעסיק משלם לעובד את שכרו הרגיל כאילו המשיך לעבוד ומגיש תביעה לביטוח הלאומי בצירוף טופס 3010 (אישור שמ"פ-אישור צבאי).

הביטוח הלאומי מקבל את התביעה, מחשב את הגמול ומעביר למעסיק.

גמול זה לרב יהיה גבוה מתשלום השכר שהמעסיק שילם לעובד כמקדמה- כאשר במקרים מסוימים הביטוח הלאומי מחשב גמול נוסף עבור חלק מימי המילואים ובכפוף למכפלות הקבועות בביטוח לאומי (למידע על אופן חישוב הגמול לחץ כאן.)

עקב גיוס צווי 8 בהיקף גדול לטובת המאמץ הלאומי במלחמת "חרבות ברזל" הביטוח הלאומי מפרסם הקלות למעסיקים שעובדיהם גויסו בצו 8 למילואים.

ההקלות שניתנו למעסיקים בהגשת התביעות:
 •    המעסיקים פטורים מלצרף טופס 3010 (אישור שמ"פ-אישור צבאי).
 •    מעסיקים המגישים תביעות באופן מקוון פטורים משליחת העתק מודפס לסניף ביטוח לאומי.
 •    על מנת לסייע למעסיקים ולעובדים בתקופה זו, הביטוח הלאומי מאפשר להגיש תביעות להחזר על תגמול המילואים ששולם לעובדים גם אם תקופת המילואים של העובד טרם הסתיימה. שימו לב, ניתן להגיש את התביעות עבור כל חודש בנפרד.
 •    מעסיקים שתקופת השירות של עובדיהם ממשיכה לחודש נובמבר יציינו את תאריך סיום השירות של 31.10.23.
 •    בעבור נובמבר יש לציין תאריך תחילת שירות 01.11.2023 ותאריך סיום באם יש, בהיעדר תאריך סיום יש לפעול בדומה לתביעה עבור חודש 10.23.
 •    שימו לב, חשוב לדייק ככל ניתן בתאריך תחילת השירות וסיום השירות.
תזכורת לזכויות עובדים בתקופת מילואים:
 •    החוק מחייב את המעסיק לשלם לעובד את שכרו הרגיל בתקופת המילואים כאילו העובד המשיך לעבוד בתקופה זו.
 •    חובת הפרשה לפנסיה / קה"ש עבור גמול המילואים בגובה שכרו הרגיל של העובד. בעבור הפרשי המילואים אין חובת הפרשה לפנסיה.
 •    שירות מילואים בנוסף לעבודה- במקרה זה ישולם לעובד גם גמול מילואים וגם תשלום עבור שעות / ימי עבודה שביצע.
 •    איסור פיטורי עובד המשרת במילואים-  חוק חיילים משוחררים אוסר לפטר עובד בתקופת המילואים, בנוסף עובד אשר שירת מעל יומיים רצופים ישנו איסור לפטרו במשך 30 יום מתום תקופת המילואים.
 •    בן/בת זוג משרת במילואים: בהתאם לחוק עבודת נשים (סעיף 7(ג')(6)) בן/בת זוג של משרת במילואים זכאי/ת להיעדר שעה אחת ביום החל מהיום הראשון למילואים ובתנאי:
 1. השירות אורך לפחות 5 ימים רצופים.
 2. העובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה במקום עבודתם.
 3. הורים לילד/ה מתחת לגיל 13.
 4. העובדים לא נעדרים שעה מעבודה עקב זכאות אחרת (כגון שעת הנקה).
 •    עובד בשירות מילואים אשר נפצע – תקופת המילואים תהא עד אשר משתחרר מבי"ח, אין צורך בתשלום מחלה.
 •    עובד אשר מועסק אצל יותר ממעסיק אחד – יכול להגיש תביעה דרך מעסיק אחד בלבד, בעבור המעסיק השני יכול להגיש עצמאית.
 •    עובד/ת אשר נמצא/ת בחופשת לידה וזומנה למילואים – תהא זכאית לתשלום גם בגין מילואים וגם בגין דמי לידה.