טופס 5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

2,506

בחודשים האחרונים מתרבים המקרים בהם עובדים מקבלים פנייה בכתב מאגף המודיעין של רשות המיסים מכוח סעיף 135 לפקודת מס הכנסה – סמכות להשיג ידיעות ונדרשים להגיש את טופס 5329.
 
בטופס האמור האזרח מתבקש למלא את כול מקור הכנסותיו ולדווח האם הוא בעל שליטה בחברה, תושבת הארץ/חו"ל או שותף בעסק וטרם הספיק לעדכן את מרשמי רשויות המס, לפרט על כול נכסי המקרקעין והנדל"ן  ופרטי חשבונות בנק בארץ ובחו"ל של כלל בני משפחתו הקרובה (לאזרחים נשואים).
 
רשויות המס שלחו את הדרישה לכמות מסויימת של אזרחים הנמנים על אחת מן הקבוצות הבאות:
 
1. שכיר בעל שכר גבוה מעל 633,000 ש"ח לשנת המס 2013, אשר המידע עליו מגיע מדוח 126 שהוגש על ידי
    מעסיקו.
2. אזרחים אשר ברשותם יותר מדירה אחת ולכן ברוב המקרים חייבים בדיווח ובתשלום מס על הכנסותיהם משכ"ד
    למגורים העולה על תקרת הפטור השנתית.
3. אזרחים השוהים בחו"ל מעל 90 יום בשנת המס ולכן נעלה חשד שיש להם עיסוקים , הכנסות ונכסים בחו"ל
    אשר חייבים בדיווח בארץ וטרם דווחו.
4. אזרחים שביצעו פעולות "חשודות" של העברות, הפקדות ומשיכות גבוהות בחשבון הבנק לנישומים אשר אין להם
    תיק במרשמי רשות המיסים ואינם מדווחים כעובדים שכירים.
5. אזרחים שדווח עליהם ב"המלשינון", כפי שנקרא קו הצדק אשר הובא לידיעת כלל אזרחי ישראל דרך פרסום
    ברשתות התקשורת והחברתיות, ודרכו זורם מידע על אזרחים שאינו תואם לדיווחים על הכנסותיהם לרשות המיסים.
 
נציין שהטופס נשלח בדואר רגיל ולא בדואר רשום אשר היה מעיד על קבלתו.
אנו ממליצים למלא את הטופס בשיקול דעת ובקפידה ולבדוק את כול היבטי המס שעשויים לנבוע ממילויו.
 
כדאי להדגיש כי רשות המיסים רשאית לדרוש מכל אזרח הגשת דוחות עד 10 שנים רטרואקטיבית והן לשנים הבאות
ואי מילוי נכון או הגשה כוזבת ואי הגשתו מהווים עבירה פלילית שדינה מאסר בפועל.
בכל מקרה של ספק מומלץ להתייעץ עם מומחה מס.