שכר המינימום יעלה ל- 5,300 ₪ החל מ-1 בדצמבר, 2017.

1,875
שכר המינימום יעלה ל- 5,300 ₪ החל מ-1 בדצמבר, 2017.

שכר המינימום במשק יעלה ויעמוד על 5,300 שקלים לחודש (או 28.49 שקל לשעה) עבור משרה מלאה.

 תוקף השינוי הוא החל מה-1 בדצמבר 2017 (משכורת דצמבר אשר תשולם לעובדים בראשית ינואר 2018)

 זוהי הפעימה הרביעית של עליית שכר המינימום החל מאפריל 2015.

 העלאת שכר המינימום תשפיע כמובן הן על ההפרשות הפנסיוניות והן על תעריפי שעות נוספות.