עדכוני חרבות ברזל

בהתאם לתאריך 15/04/24

קארין לנקרי, מנהלת לשכת השכר בקבוצת גוברמן 265

 

לקוחות ושותפים עסקיים.ות יקרים.ות,

ריכזנו עבורכם.ן עדכונים חשובים נוספים מהעת האחרונה.

 

דמי הבראה – הפחתת יום והקפאת הסכום

ביום 18.3.2024 נחקק חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד-2024 ("חוק הקפאת דמי הבראה").

מה קובע החוק להקפאת דמי הבראה?

 • כל מעסיק יפחית מחיר יום הבראה אחד מתשלום דמי הבראה לשנת 2024. 
 • חוק הקפאת דמי הבראה חל על נושאי משרה גם אם לא מתקיימים עימם יחסי עבודה, כך שיש להפחית את התמורה של נושא המשרה בחודש יולי 2024 בסכום ההשתתפות הקבוע בחוק הקפאת דמי הבראה (471.4 ₪).
 • אם ההבראה ניתנת כנופש או בהטבה אחרת, יופחת שווי המימון או ההטבה בהתאם. 
 • עובד במשרה חלקית או שעבד רק חלק מהשנה, לגביו ההפחתה תהיה יחסית להיקף המשרה או תקופת העבודה (בהתאם למקרה). 
 • עובד שללא החוק להקפאת דמי הבראה היה זכאי בשנת 2024 ל-5 ימי הבראה, אם במהלך החודשים ינואר- מרץ 2024 השכר החודשי הממוצע שלו לא עלה על 6,000 ₪, יופחת מתשלום דמי ההבראה שמגיע לו רק מחיר של חצי יום הבראה. חוק הקפאת דמי הבראה קובע גם הנחיות לגבי מי שלא עבד באחד החודשים ינואר- מרץ 2024. 
 • בנוסף, לא יהיה עדכון של תעריף דמי ההבראה בשנת 2024 (תעריף דמי הבראה יהיה זהה לסכום של יום הבראה לפיו חושבו דמי הבראה בשנת 2023).  
מתי מתבצעת ההפחתה?
 • במועד תשלום דמי ההבראה. 
 • במקרה  בו דמי ההבראה משולמים מידי חודש, יופחת כל חודש 1/12 ממחיר יום הבראה מלא (ובאופן יחסי במקרה של חלקיות משרה).    
 • חוק הקפאת דמי הבראה קובע הנחיות נוספות לגבי מועדי תשלום דמי הבראה נוספים. 

לאן מועבר סכום ההשתתפות שהופחת מדמי ההבראה של העובדים?
הסכומים שהופחתו יועברו לאוצר המדינה. טרם התפרסם מנגנון להעברת התשלום.

 

הסכם קיבוצי וצו הרחבה מתוקן- הרחבת התקופה המוגנת למשרתי מילואים

מעסיק שמעוניין לפטר עובד או עובד אשר נמצאים במילואים / שבו במילואים – יש תקופת הגנה אשר בתקופה זו נדרש לקבל אישור מוועדת הפיקוח לצורך ביצוע הפיטורים .

עד היום עובדים אשר שבו ממילואים היו מוגנים במשך 30 יום מרגע חזרתם - העובדים הללו נכון להיום מוגנים במשך 60 יום מרגע חזרתם ממילואים.
על פי צו המילואים החדש תוקם ועדת פיקוח מטעם משרד העבודה, אשר תדון בבקשות לפיטורים של משרתי מילואים לתקופות של 60 ימים או יותר, החל מהיום ה-31 לאחר תום שירות המילואים (במקום הועדה הפריטטית שנקבעה במקור).

הפנייה לועדת הפיקוח תיעשה באמצעות הדוא"ל: 

​​​​​​VaadatPikuachMiluim@labor.gov.il

הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו ללא מחלוקת בין הצדדים לעניין הפיטורים, ותודיע על החלטתה לעובד ולמעסיק תוך 5 ימים.
במקרים בהם יתעוררו חילוקי דעות בין הצדדים לעניין הפיטורים הועדה תכריע בבקשה בתוך 14 ימים מיום הגשתה.
בדומה לועדת התעסוקה שמוסמכת לתת היתר במקרה של משרתי מילואים לתקופות קצרות מ-60 יום וכן במהלך 30 הימים הראשונים לאחר שירות מילואים ממושך יותר, ועדת הפיקוח לא תיתן היתר אם הפיטורים קשורים למילואים ובהיעדר "טעמים מיוחדים".

 

ימי היעדרות בתשלום לבני/בנות זוג אנשי מילואים :

הצו קובע זכאות ימי היעדרות בתשלום לבני/בנות הזוג של משרתי המילואים שיש להם לפחות ילד אחד מתחת לגיל 14.

למען הסר ספק גן בני זוג הידועים בציבור / בני זוג מאותו מין/ הורות משותפת גם נכללים בצו זה.

 ימי היעדרות אלו כלולים לחול במקרים הבאים :

 • מחלת ילד עד גיל 14
 • מחלת ילדה עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת / עובר טיפולי דיאליזה .
 • טיפול או השגחה בלעדי בקרוב עם מוגבלות
 • טיפול בהורה חולה
 • הארכת תקופת הלידה וההורות של בן הזוג
 • השגחה וטיפול בילד
 • היעדרות עקב סידורים הכרחיים לניהול ותחזוקת משק הבית שניתן לבצעם רק בשעות העבודה
 • כל היעדרות אחרת אשר מאושרת על ידי המעסיק

הזכאות תינתן רק במקרה של שירות מילואים מעל 30 יום ותהא בהתאם :

 • במידה ויש לבן/בת הזוג מעל 35 ימי צבורים במקום העבודה הזכאות תהא חצי מימי הזכאות המופיעים מעלה .
 • את ימי היעדרות ניתן לממש גם באופן חלקי כשעות היעדרות ולא בהכרח ניצול של יום מלא .
 • ימים אלו לא ינוכו ממכסת ימי החופשה והמחלה של העובד.

 

עדכון כללי העלאת שכר המינימום:

ביום 1.4.2024 שכר המינימום עודכן לסך 5,880.02 ₪ לחודש.
לאור קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות, שמשמעותו כי חודש עבודה מלא הינו בן 182 שעות, שכר המינימום לשעה עומד על 32.30 ₪.

מאחר וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, מחשב את התעריף השעתי על בסיס חלוקת שכר המינימום לחודש על פי 186 שעות למרות שיש קיצור שבוע עבודה המביא לתקן חודשי של 182 שעות.

החל מיום 1.4.2024 תשלום שכר הנמוך מ-31.61 ₪ לשעה ייחשב כעבירה פלילית להפרה מנהלית של החוק.