עדכוני נקודות זיכוי במס הכנסה לשנת 2024

קארין לנקרי, מנהלת לשכת השכר בקבוצת גוברמן 513

עדכונים חשובים בנוגע לנקודות זיכוי במס הכנסה לשנת 2024.

נקודות זיכוי במס הכנסה הן כלי חשוב המאפשר הפחתת סכום המס אותו משלמים תושבי ישראל.

הן ניתנות על סמך קריטריונים שונים, כגון גיל, מין, מצב משפחתי, ילדים, שירות צבאי ועוד.

השינויים העיקריים שחלו בשנת 2024:

הגדלת שווי נקודת זיכוי:

שווי נקודת זיכוי בשנת 2024 עומד על 242 ש"ח לחודש, מדובר בעלייה של 2.5% לעומת 2023.

המשמעות היא שכל נקודת זיכוי תחסוך לכם 2,904 ש"ח בשנה במס.

 

הרחבת הזכאות לנקודות זיכוי לסטודנטים:

בשנת 2023 הורחבו השנים להם זכאים סטודנטים לנקודות זיכוי .

מי שסיים תואר משנת 2014 ועד לשנת 2022 ההטבה של נקודת זיכוי לסטודנטים ניתנה למשך שנה אחת בלבד.

מי שסיים תואר החל משנת 2023 ואילך זכאי לנקודות זיכוי למשך זמן רב יותר ובהתאם לתואר שסיים.

תואר ראשון - מי זכאי?

מי שסיימו לימודים תואר ראשון בשנת 2023 או מאוחר יותר זכאים לנקודת זיכוי אחת למשך 3 שנים. ההטבה תינתן במהלך 3 שנות מס שאחרי השנה שבה הסתיימו לימודי התואר.

מי שסיימו לימודי תואר ראשון בין השנים 2014-2022 זכאים לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת.

ההטבה תינתן במהלך שנה המס שאחרי השנה בה הסתיימו לימודי התואר או בשנה שאחרי, לפי בחירת העובד על גבי טופס 119.

תואר שני - מי זכאי?

מי שסיימו לימודי תואר שני בשנת 2023 או מאוחר יותר זכאים לחצי נקודת זיכוי למשך 2 שנים. ההטבה תינתן במהלך 2 שנות מס שאחרי השנה שבה הסתיימו לימודי התואר.

מי שסיימו לימודי תואר ראשון בין השנים 2014-2022 זכאים לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת.

ההטבה תינתן במהלך שנה המס שאחרי השנה בה הסתיימו לימודי התואר או בשנה שאחרי, לפי בחירת העובד על גבי טופס 119.

תואר שלישי - מי זכאי?

מי שסיים לימודים לתואר שלישי במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי החל משנת 2005, זכאים לחצי נקודת זיכוי למשך 2 שנות מס, מי שסיים את לימודיו בשנת 2023 או מאוחר יותר, ניתן לבחור באחת משתי אפשרויות:

 • ההטבה תינתן החל מהשנה שלאחר שנת סיום הלימודים.
 • ההטבה תינתן החל מהשנה השנייה שלאחר שנת סיום הלימודים.

מי שסיים לימודים במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי בשנים 2014-2022, זכאי למחצית נקודת הזיכוי למשך שנת מס אחת.

ההטבה תינתן בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימות לימודיו לתואר אקדמי שלישי או השנה המס שלאחר לפי בחירת העובד על גבי טופס 119.

 

תוספת נקודות זיכוי בגין ילדים גילאי 3-0:

בנוסף לשינויים שהוזכרו, בתאריך 20.03.2024 פורסם חוק סיוע להורים לילדים עד גיל 3.

החוק מקנה נקודות זיכוי נוספות להורים לילדים בגילאי 0-3 וחל החל מינואר 2024 במקום חינוך חינם.
מספר נקודות הזיכוי ייקבע בהתאם לגיל הילד ומספר הילדים במשפחה.

העדכון חל רטרו לחודש 01.2024.

להלן עיקר השינוי:

שינויים בזכאות לנקודות זיכוי הורים לילדים בגיל 6-17:

בשנת 2023 ניתנה הוראת שעה זמנית במסגרתה ניתנה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאי 6-12. הוראת שעה זו נועדה לסייע למשפחות עם ילדים בגילאים אלו.

החל משנת 2024, הוראת השעה בוטלה, במקומה, חוקק חוק קבוע המעניק הטבות מס משמעותיות יותר להורים לילדים.

 • הורים לילדים שבמהלך שנת המס הנוכחית יגיעו לגיל 17-6 זכאים לנקודת זיכוי, שמשמעותה הנחה במס הכנסה שהם משלמים.
 • ההטבה ניתנת החל משנת 2024 (בשנים 2023-2022 ההטבה ניתנה עבור ילדים בגיל 12-6 בלבד וההטבה הורחבה לגיל 17).
 • ההטבה ניתנת לכל אחד מההורים (כולל להורה שהילד לא בחזקתו) על מס ההכנסה שמשולם על הכנסה מיגיעה אישית.
 • שווי ההטבה הוא עד 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש לכל הורה (ועד 5,808 ₪ לשנה ו-484 ₪ לחודש להורה יחידני). 
 • הזכאות היא שנתית וניתנת עבור כל אחד מהילדים שבמהלך שנת המס יהיה לפחות בן 6 ועדיין לא בן 18.

מי זכאי?

תושבי ישראל שעונים על כל התנאים הבאים:

 • יש להם הכנסה מיגיעה אישית שהם משלמים עליה מס הכנסה.
 • יש להם ילד/ה שבשנת המס הנוכחית יהיה מעל גיל 5 ומתחת לגיל 18, כלומר במהלך שנת המס הוא יגיע לגיל 17-6 (כולל).
 • ההטבה עבור ילדים מגיל 13 ניתנת החל משנת 2024.
 • בשנים 2023-2022 ההטבה ניתנה רק עבור ילדים בגיל 12-6.
 • ההטבה לא ניתנה לפני 2022.