יום שבתון ביום הבחירות לכנסת 2019

לילך אליזה, חשבת שכר בקבוצת גוברמן 2,365

במדינת ישראל, הבחירות לכנסת אמורות להיערך כל 4 שנים. יום הבחירות לכנסת מוגדר יום שבתון - יום שבו חל אירוע מיוחד ולגביו נקבע שמרבית האוכלוסייה לא תעבוד ותהיה זכאית לשכר רגיל.
יום הבחירות הקרוב יתקיים ב- 9 באפריל 2019.
אז מי זכאי ליום שבתון? מי יעבוד כרגיל? ומהו התגמול המגיע לעובד שעבד ביום השבתון?

התנאים לזכאות
הזכאות ליום השבתון ניתנת לכל עובד במשק, חודשי או שעתי, במשרה מלאה או חלקית (כולל עובד זר), בתנאי שעבד אצל מעסיקו לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות.

חריגים
למרות הכתוב לעיל, נקבע כי עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים אינם זכאים ליום שבתון ביום הבחירות לכנסת אך יש לאפשר להם להצביע במהלך יום העבודה. בין שירותים אלו נמנים:

 • ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
 • שירותי התחבורה, אספקת דלק וחניונים.
 • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת.
 • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 • מפעלי חשמל ומים.
 • שירותי התקשורת.
 • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 • הובלת לחם, פירות, ירקות, ותוצרת חלב (עד השעה 11:00).
 • חנויות לממכר מזון (בין השעות 06:00-12:00 - עד 6 שעות).
 • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 • תיאטרונים, בתי קולנוע וכד'.
 • שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת.
 • שירותי קבורה.

תשלום
עובד שנמצא זכאי ולא עבד ביום השבתון יהיה זכאי לתשלום רגיל בעד יום זה מבלי שינוכה לו יום חופש על כך.
עובד שנמצא זכאי אך נאלץ לעבוד ביום השבתון יהיה זכאי לשכר בגובה 200% בעבור יום זה או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר.