שינויים במערך הניכויים לשנת 2013

1,794

שינוי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) ותיקון החוק סיוע לשדרות ויישובי הנגב.

  1. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)(תיקון), התשע"ב – 2011.

שיעור הריבית המעודכן לשנת המס 2013 לעניין סעיף 3(ט) בנוגע להלוואות שמעל התקרה הקבועה בסעיף יהיה 5.47%.

לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף, שימשיכו לשאת הצמדת מדד בלבד.

  1. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת תוקף ההטבות ליישובי קו העימות הדרומי לשנתיים נוספות (2013 ו- 2014).
יישוב חדש בשם "שלומית", השוכן בטווח של 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, הוסף לרשימת היישובים הזכאים להטבות בהתאם לחוק הנ"ל (ראו הנחית המשנה למנהל רשות המיסים מיום 10/12/2012 שפורסמה באינטרנט).