Answer: 

במקרים של מחסור בידע או ניסיון מקצועי ספציפי כגון מעבר לדיווח על פי USGAAP, הטמעת מערכת מידע ספציפית, התמודדות עם הנפקה ומעבר לדיווח בהתאם לתקנות ניירות ערך, קבוצת גוברמן יודעת לספק את הידע הנדרש ודואגת להעבירו ולהטמיעו בארגון.