עדכוני רשויות המס בעניין חובת הדיווח לנאמן לפי סעיף 102

באדיבות קבוצת תמיר פישמן- אופציות לעובדים 3,058

הגורמים הרלבנטיים במס הכנסה הביעו לאחרונה את עמדתם הברורה באשר למועד הפקדת אופציות ו/או מניות, אשר מוענקות תחת סעיף 102 במסלול עם נאמן.

 

על פי גישת מס הכנסה, כפי שהובאה במספר פגישות וימי עיון, אופציות ו/או יחידות מניות RSU ו/או מניות תחת סעיף 102 במסלול עם נאמן, צריכות להיות מופקדות (בהתאם לפקודה ולכללים) בידי הנאמן.

הפקדה זו צריכה להיעשות בתוך 30 ימים ממועד קבלת החלטת הדירקטוריון על הקצאה חדשה.

                                                

לפיכך, יש להקפיד על כך שכל הקצאה חדשה תדווח לנאמן, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה להקצות בדירקטוריון, באמצעות חתימה על מסמך ה-RSU/Option Certificate בצרוף טבלת אקסל המפרטת את הענקות לכל עובד ועובד או לחילופין העברת תעודת מניה, במקרה של הענקת מניות.

 

חשוב לשים לב כי לגבי הפקדה אשר תתבצע בטווח של 30-90 ימים ממועד החלטת הדירקטוריון, ככל הנראה ההתייחסות תהיה כי מועד ההענקה יהא מועד ההפקדה בידי הנאמן ולא מועד ההחלטה (מועד ההענקה רלבנטי לעניין ספירת 24 החודשים המוגדרים כ"תקופת החסימה").

                                                          

בנוסף, ככל הנראה הענקות אשר יופקדו לאחר 90 ימים  ויותר ממועד ההחלטה לא יוכלו לחסות תחת סעיף 102 עם נאמן, אלא ייכנסו לגדר סעיף "102 ללא נאמן", כאשר המשמעות היא שמקבל ההטבה ימוסה במועד המימוש על כל ההטבה כהכנסת עבודה (מס שולי + בט"ל + מס בריאות) ולא ייהנה מהטבת המס שמקנה סעיף 102 עם נאמן.

נציין כי במקרה של הפקדה לאחר 90 ימים, ניתן יהיה לפנות למס הכנסה לשם קבלת רולינג המכשיר את ההקצאות תחת סעיף 102 עם נאמן.

 

אנא הקפידו בחברותיכם על ביצוע ההפקדה בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה, כמפורט לעיל.