עדכוני רשויות המס בעניין חובת הדיווח לנאמן לפי סעיף 102

באדיבות עו"ד ירי קדם 1,849

לידתה של אפליקציה ברעיון. אבל על רעיון לא ניתן להגן באמצעות זכויות יוצרים, פטנט, או דרך אחרת כלשהי. אז.... כיצד ניתן להגן על אפליקציה בטרם נכתבה?

זכות יוצרים מגנה על ביטוי של רעיון, והדרך לבטא רעיון לאפליקציה, אינה חייבת להיות רק בכתיבת האפליקציה עצמה, אלא בעריכת קונספט לאפליקציה, אם עושים זאת נכון.

הדרך היעילה והמשתלמת ביותר לעשות זאת היא באמצעות תצהיר זכויות נוטריוני לקונספט של הרעיון. התהליך מתחיל בכתיבת קונספט כללי, ממנו יש לגזור קונספטים קונקרטיים יותר ויותר ולהעלותם על הכתב- בדרך שדומה משהו לכתיבת תביעות פטנט. האפליקציה העתידית, כאשר תכתב בקוד מקור, תהיה יצירה הנובעת מהקונספט. זכויות היוצרים לגביה יהיו נתונות באופן בלעדי לבעלי זכות היוצרים בקונספט (כמובן בהנחה שהקונספט מוגן בזכויות יוצרים).

העיקרון המשפטי שבא כאן לידי ביטוי הינו "יצירה נגזרת" מכוח סעיף 16 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 הקובע: "עשיית יצירה נגזרת היא עשיית יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון תרגום או עיבוד". עיקרון זה (באנגלית: "Derivative Work") בא לידי ביטוי בשינויים מסויימים גם במדינות אחרות.

התהליך הנ"ל הינו דרך פרקטית למנף את הוראות החוק כדי לאפשר לבטא בכתב את הקונספט לאפליקציה, בטרם האפליקציה עצמה נכתבה בקוד מקור. הגנה זו זהה להגנת זכות יוצרים מלאה לאפליקציה עבורך, אף שקוד המקור לא נכתב על ידך.

תצהיר זכויות יוצרים נוטריוני אליו יצורף כתב הקונספטים הנ"ל יהווה הוכחה לזהות היוצר, מקוריות היצירה, מועד יצירתה, ועוד. אישור אפוסטיל לתצהיר נוטריוני זה, ירחיב את תוקף האישור הנוטריוני גם למדינות אחרות.

בכך מושג אמצעי ראייתי משלים להגנה המהותית הבינלאומית שניתנת ליצירה עם בואה לעולם מכוח האמנות הבינלאומיות התקפות ברובן ככולן של מדינות העולם (אמנת ברן, הסכם טריפס).
תצהיר משלים לאפליקציה עצמה לאחר שנכתבה גם היא, וכן אישור בכתב מאת מפתח חיצוני המאשר כי זכויות היוצרים בפיתוח שלכם, ישלימו את התמונה וההגנה המשפטית.

אשר על כן, אישור נוטריוני על תצהיר זכויות יוצרים, הכולל כתב קונספטים ערוך משפטית, עם אישור אפוסטיל, ייתן לך אמצעי ראייתי רב עוצמה להוכיח כי את זהותך כבעלים של זכויות היוצרים באפליקציה העתידית.

יובהר כי ניתן להגן בדרך דומה גם על יצירות אחרות כגון נוסחאות לחומרים, תפריטי דיאטה, תסריטים להצגות, ועוד.

יצוין, כי גם אם יש לך עניין להעמיד את קוד המקור של האפליקציה שתכתב לשימוש אחרים בתנאים של רישיון קוד פתוח, זה רלוונטי לעשות כן. מדוע? מפני שכל רשיון (גם פתוח) נובע מזכות היוצרים, שיהא זכות קניינית. ועל פי החוק, הזכות הקניינית על פיתוח האפליקציה - היא שלך....

לא למותר לציין כי על אפליקציה ניתן להגן לעיתים גם באמצעות פטנט.

* עו"ד יריב קדם הינו הבעלים של משרד עורכי דין מסחרי המתמקד בטכנולוגיה ובקניין רוחני, ומלווה חברות טכנולוגיה ותעשייה, סטרטאפים וחברות הייטק, בכל שלבי והיבטי פעילותם בארץ ובעולם.

המשרד ממוקם בבית התעשייה, רח' המרד 29 תל אביב. טל' 03-6543210, פקס 03-6543211.