קבוצת גוברמן מספקת ללקוחותיה שירות פרימיום ותמיכה בכל הנוגע לטיפולי מוסדות.
מהניסיון שצברנו יחד עם לקוחותנו, אנו רואים שההתעסקות עם רשויות המס לוקחת לפעמים משאבים מיותרים מהחברה ולא תמיד יש לרואה החשבון המטפל של החברה את היכולת לספק מענה בזמן אמת.
 
קבוצת גוברמן מספקים שירות ייחודי, אשר כולו מסתכם בטיפול והתעסקות מול רשויות המס.
להלן רשימת שירותים אפשריים:
 

  • בדיקת החזרים.
  • השגת פטורים כגון : ניכוי מס במקור וניהול ספרים.
  • מקדמות : הקטנה/ הגדלה/ ביטול.
  • טיפול בקנסות , עיצומים וקביעות.
  • טיפול באכיפת גבייה.
  • טיפול בדוח 856 , 126.
  • העברת דוחות רבעוניים כגון: פירוט המקדמות שדווחו לשנת המס.
  • פירוט מצבי חשבון.
  • פירוט החזרים פתוחים (מעוכבים) במע"מ , מס הכנסה .
  • כול טיפול שהלקוח יזדקק לו.