טיפולי מוסדות

קבוצת גוברמן מספקת ללקוחותיה כלי עזר ותמיכה בכל הנוגע לטיפולים בירוקרטיים מול רשויות המס בישראל.
הדרישות בהתמודדות עם רשויות אלו דורשות זמן ומשאבים משמעותיים מסמנכל הכספים והחשב בחברה. לעיתים, רואי החשבון המייצגים את החברות אינם זמינים למתן מענה מיידי אשר קריטי לצרכי הסמנכל וחשב הכספים.

אנו מציעים טיפול מקצועי ומיידי בנדרש מול רשויות המס.
השירות כולל תמיכה וגיבוי למחלקת הכספים בארגונכם בתקשורת והתנהלות מול הרשויות כגון מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

השירות ניתן על ידי אלי סילוני, מומחה המס של קבוצת גוברמן מתוך משרדנו בתל אביב.

 • יתרונות השירות:
 •    מענה מיידי על לפי לוחות הזמנים של החשב וסמנכל הכספים.
 •    מומחיות מול הרשויות.
 •    השירות ניתן בהיקפים מותאמים לצרכי הלקוח.

במסגרת השירות:

 • פתיחה וסגירת תיקים ברשויות המס.

הנעת כל תהליך פתיחת תיקי מס לחברה בכל רשויות המס מתחילתו ועד סופו לקבלת כל האישורים הנדרשים לתחילת הפעילות העסקית.

וכן בעת דרישת סגירת תיק ברשויות תוך דאגה לכל המסמכים והאישורים הנדרשים לסגירה חלקה של החברה.

 •  טיפול באישור פטור מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 • טיפול בביטול / הקטנה / הגדלה של מקדמות שוטפות למס הכנסה.
 • טיפול בהסרת עיקולים / ליקויים.
 • טיפול בביטול קנסות ועיצומים כספיים.

משא ומתן מול רשות המס לביטול / הפחתת מקסימלית של קנסות ועיצומים שהוטלו על החברה בשל איחור בדיווחים או הגשת דוחות וזאת במטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר.

 • טיפול בהסדרי חובות ופריסת תשלומים.
 • טיפול בהתאמות לדוחות 126 ו 856 בניכויים.

טיפול בתיקון דיווחי דוחות 102 שדווחו במהלך שנת המס ואינן מתאימים לשידור דוחות 126 / 856 ששודר בפועל בשל שינויים ותיקונים שנעשו במהלך השנה אך לא תוקנו ע"י מבצע התיקון בפועל.

 • טיפול בתיקון דוחות תקופתיים לרשויות מס הכנסה, מע"מ, ניכויים.

טיפול בתיקון דוח מע"מ תקופתי, תיקון מחזורים ומקדמות למס הכנסה וכן דוחות 102 למס הכנסה ניכויים.

 • טיפול בתיקון תקצור שומות מס.

טיפול בתיקון שומת מס שגויה או שינויים שנדרש לבצע בשומה בעקבות תיקון חשבונאי שנעשה לאחר הגשת הדוח השנתי בזמן הניתן לבצע את התיקון הנדרש מול רשות המיסים.

 •  טיפול בדיווחים ושידורים שוטפים באמצעות מערכת שע"ם.
 •  טיפול בדיווח הכרזת דיבידנד.
 •  טיפול בדיווח הוצאות עודפות לניכויים מ"ה לאחר ביקורת החברה.
 •  טיפול באישור פטור מניכוי מס במקור בגין העברות תשלום לספק חו"ל.

התנהלות בכל הנדרש מול החוליה המטפלת בפקיד השומה של החברה לקבלת אישור פטור מניכוי מס לתשלום לספק חו"ל  שנדרש להציגו לבנק של החברה בכדי להימנע מניכוי מס שיעשה מהתשלום שלא כדין.

 • טיפול בשינוי שם פירמה ברשויות המס.
 • רישום/ החלפת נציג מע"מ (טופס 22) בחברה תושבת חוץ.
 • טיפול בהכרה בתשומות במע"מ מעל חצי שנה שלא נדרשו.

טיפול באישור הכרה בתשומות מע"מ מעל חצי שנה שלא נדרשו ע"י מנהלת החשבונות של החברה בתקופה המותרת לדרישה.

 •  טיפול בהחזרים מעוקבים במע"מ.

ניהול תהליך לקידום וזירוז קבלת החזרים מעוקבים מדיווחים תקופתיים למע"מ.

 •  הפקת פלטי מצב חשבון במס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי וכל הנדרש ממערכת השע"ם.
 • הפקת שוברי תשלום.
 • טיפול בהגשת בקשה להקלה בניהול מערכת חשבונות.
 • טיפול באישורי תושבות.
 • טיפול בסוגיות ודרישות כאלו ואחרות לבקשת הלקוח.