בתור ספק שירותי מיקור חוץ מוביל, אנו ערוכים למתן שירותים וירטואליים בכל רגע נתון (מרחוק) ללקוחותינו במטרה לאפשר יציבות והמשכיות למחלקת הכספים תוך הקפדה על לוחות זמנים ועל היקפי עבודה שיאפשרו יחס גבוה של תועלת מול עלות.

מטרת שירותי מיקור חוץ של קבוצת גוברמן היא להעניק ללקוח פתרון לכל צרכיו החשבונאיים והפיננסיים או לחלקם מיום הקמת החברה, במהלך צמיחתה וגם לאחר שהגיעה לבשלות.
השירות כולל בין היתר הנהלת חשבונות, חשבות שכר, חשבות תפעולית ודיווח כספי, דיווחים למדען ולמוסדות וניהול כספים במיקור חוץ.
המודעות הגוברת לשירותי מיקור החוץ, הניסיון המצטבר והמעבר של חברות רבות לקבלת שירותים שונים במיקור חוץ בשנים האחרונות, תורמים להפיכת השירות לפתרון אפקטיבי ויעיל בידי הנהלת החברה.

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת החשבונות במיקור חוץ ניתנים לחברות בכל הגדלים וכל שלבי ההתפתחות.
שירותים אלו מתאימים לחברות הזנק (סטארט-אפים) כמו גם לחברות מבוססות, לחברות פרטיות כמו גם לחברות בורסאיות. מחלקת הנהלת החשבונות ידועה באיכות הנהלת החשבונות שהיא מספקת תוך הקפדה על סטנדרטים בינלאומיים, דיוק ועדכון בזמן אמיתי.
שימוש בתוכנות הנהלת חשבונות מתקדמות ובאמצעים מקוונים מאפשר לחברה ולהנהלתה סנכרון מלא ומידע בזמן אמיתי (on-line) תוך ביצוע הנהלת חשבונות רב מטבעית ודו לשונית המאפשרת לחשבים הפקת דוחות חשבונאיים מלאים ומדויקים בזמן אמיתי. השירות משלב עבודה המבוצעת ממשרדי קבוצת גוברמן עם עבודה המבוצעת ע"י צוות הנהלת החשבונות במשרדי הלקוח בהתחשב בצרכי החברה ויעילות השירות.
הנהלת הקבוצה דואגת כי שיטת העבודה תצור יחס עלות – תועלת הטוב ביותר שניתן  לטובת הלקוח.

לקבלת מידע נוסף, ניתן להיכנס לשירותי הנהלת חשבונות

 

חשבות ודיווח כספי

שירות זה משלב חשבות תפעולית עם דיווח כספי בהתאם לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
השירות ניתן על ידי רואי חשבון מנוסים המתמחים בסוגי הדיווח החשבונאי השונים, הן בעריכת הדוחות הכספיים לחברות ציבוריות הנסקרים או מבוקרים על ידי משרדי הביקורת הגדולים והן בחברות הייטק המדווחות את דוחותיהן הפנימיים מידי חודש ורבעון לדירקטוריון החברה בארץ ובחו"ל. הדיווחים נעשים בעברית או באנגלית בהתאם לצורכי החברה ומתוכננים כך שיספקו לחברה את הדוחות החשבונאיים להם היא זקוקה, תוך הקפדה על לוחות זמנים ועל היקפי עבודה שיאפשרו יחס גבוה של תועלת מול עלות.
חשבי הקבוצה מנוסים גם בדיווחים הנחוצים למדען הראשי ולשאר גופי העידוד להם ייתכן והחברה תצטרך לדווח, כמו גם בהתנהלות הנכונה והמתואמת מול משרדי הביקורת החיצונית המבוצעת בדרך כלל על ידי משרדי ה Deloitte, EY, PWC, KPMG : Big-4.

בחודש אוקטובר 2008 פרסמה הרשות לניירות ערך הבהרה להחלטה המשפטית בעניין 'אי תלות רואה החשבון המבקר: סיוע בהכנת ועריכת דוחות כספיים עבור המבקר'.
בהבהרה מצוין כי החל מהדוחות השנתיים לשנת 2009, במקרים בהם היה סיוע בהכנה/עריכה של רואה חשבון המבקר, עשויה הרשות לא להחשיב דוחות אלה כדוחות כספיים מבוקרים כדין ו/או סקורים העונים על הנדרש בחוק ניירות ערך ובתקנותיו עקב פגיעה באי תלותו של רואה החשבון המבקר.
הבהרה זו הגדילה את הנטל על מנהלי הכספים והחשבים בחברות, אשר הסתייעו עד היום ברואי החשבון המבקרים להכנת ועריכת הדוחות הכספיים, הן בהיקפי העבודה הנדרשים מהם והן בחידוש ושימור הידע המקצועי הנדרש ליישום הכנת ועריכת הדוחות.
מחלקת החשבות בקבוצת גוברמן מהווה מענה לדרישות השוק החדשות ומציעה ללקוחות ניסיון רב בהכנה ועריכה של דוחות כספיים, הן לחברות ציבוריות והן פרטיות, והינה עתירת ניסיון וידע נרחבים בעריכה ובביקורת של דוחות כספיים בהתאם לחוק ניירות ערך ולפי כללי IFRS או US-GAAP.
המחלקה עובדת בתיאום ושיתוף פעולה מלא עם משרדי רואי החשבון המבקרים, וכל סוגיה חשבונאית אשר עולה במהלך הכנת הדוח נידונה ונפתרת מולם. העבודה מתבססת על קשר אישי ושוטף עם החברה והכרת מאפייניה וסביבתה העסקית

ניהול כספים

ניהול כספים הינו שירות המוצע לחברות הזקוקות לאיש כספים מנוסה שיסייע להנהלת החברה לקבל את ההחלטות הפיננסיות הנכונות, ולטפל בסוגיות משפטיות, פיננסיות וחשבונאיות אותן הנהלת החברה לא ערוכה לפתור מבחינת ניסיון או משאבים.
בנוסף, יסייע איש הצוות לדווח לדירקטוריון החברה על מצבה הפיננסי של החברה ועל סוגיות חשבונאיות ומיסויית העומדות על הפרק. השירות מהווה פתרון בעיקר לחברות קטנות ובינוניות אשר גודלן והיקף העבודה בהן אינו מצדיק העסקה של מנהל כספים במשרה מלאה.

לקבלת מידע נוסף, ניתן להיכנס לשירות ניהול כספים

חשבות שכר

מחלקת חשבות השכר בקבוצה מספקת שירות וייעוץ מקצועי הניתן על ידי חשבי שכר מומחים, מנוסים ובעלי ידע נרחב בתחום המיסוי (חוקי מס הכנסה וביטוח לאומי) ודיני עבודה.
לצוות המחלקה ניסיון רב עם חברות בינלאומיות הכולל טיפול בסוגיות שכר מורכבות לרבות מומחי חוץ,Relocation וכיוצא בזאת, דיווח מפורט המתאים לסטנדרטים בינלאומיים. המחלקה מתעדכנת באופן שוטף בכל שינוי חקיקתי, ומעדכנת את הלקוח לגבי אופן יישומו של השינוי בתלושי השכר וצורת השפעתו על תיק הלקוח.
חשבי השכר במחלקה עובדים בתיאום מלא עם סוכני הביטוח, עורכי הדין והנהלת החשבונות של הלקוח, תוך כדי קבלת ייעוץ, תמיכה מקצועית ובקרה של רואי חשבון מנוסים. השירות ניתן תוך הכרת צורכי הלקוח, אופי ארגונו והדגשים החשובים לו והינו עומד בסטנדרט גבוה הכולל יכולת עמידה בלוח זמנים צפוף, מענה מהיר ויעיל, שמירה על דיסקרטיות וביקורים במשרדי הלקוח על פי הצורך.

לקבלת מידע נוסף, ניתן להיכנס לשירותי לשכת השכר