שירותי חוות דעת

כקבוצה רכשנו ידע נרחב ומעשי אודות התנהלות חברות ודירקטוריונים כמו גם צברנו הכרות מעמיקה עם פרוייקטי פיתוח של חברות כמו גם בתוכניות ההתרחבות מול הביצוע בפועל במגוון של תחומים. אנו מעמידים את הנסיון הזה כמו גם את ההבנה שלנו בתהליכים עסקיים נוכחיים לרשות דירקטוריונים וחברות הנדרשים לקבל החלטות מהותיות ורוצים לקבל חוות דעת חיצונית לארגון. במסגרת זו אנו במידת הצורך נביא מומחי טכנולוגיה שעימם אנו עומדים בקשר רציף בתחומים שונים ככל שידרש.
 

התווית מסלול עסקי ופיננסי

בקבוצת גוברמן התפתחה התמחות יוצאת דופן בסיוע לחברות הזנק שונות.  אנו חווים ומכירים עשרות רבות של חברות הזנק במקביל באופן שוטף וסייענו למאות חברות במהלך השנים. אחד הקשיים הגדולים ביותר שניצבים בפני חברות הזנק הוא הצורך במפה מלאה הקושרת בין מצב החברה אם בהבט הטכנולוגי עסקי, מסלולי גיוסי כספים שונים וצורת הגיוס. אנו מסייעים לבעלי העסק לגבש תמונה רחבה וארוכת טווח לגבי העסק והטכנולוגיה במספר פגישות מהירות וקצרות.
 

ייעוץ בנושאי מסלולי גיוס כסף מקרנות מדען וקרנות בינ"ל

כסף מקרנות בינ"ל וקרנות מדען יכול לסייע לעסקים לעבור תקופה ולסייע בהפחתת סיכון לבעלי מניות או אף לשכנע אותם בכדאיות השקעה. אנו יכולים לפרוס מניפה של אפשרויות ולהפנות לקוחות לקרנות ולתוכניות רלוונטיות ואף לסייע במידת הצורך בשיפור ההצעה. הייעוץ הוא קצר וניתן להרחיבו לפי הצורך ולפי בקשת הלקוח. היתרון הגדול בעבודה עימנו שמעבר לכך שיש לנו נסיון מעשי מוצלח בתחום אנו מביאים ללקוח גם נסיון מעשי של צוות שאף עסק ועוסק בנושאי פיתוח בעצמו במגוון של תחומים ומלווה חברות שעוסקות בפיתוח באופן ים יומי ברמות שונות של ליווי.  

ייעוץ כללי

כקבוצה רכשנו נסיון עסקי רב אותו אנו חולקים באופן שוטף עם לקוחותינו מדי פעם אנו נדרשים למאמצים נוספים בכדי לסייע ללקוחות אם במציאת מימון נוסף ואם בקישור שלהם לחברות רלוונטיות. סייענו לחברות לגייס כספים, חיברנו חברות לגורמים בינ"ל ומקומיים ואנו מידי פעם נעמיד שירות מהסוג הזה ללקוחותינו.