שירותי לשכת שכר משלימים

שירותי לשכת שכר משלימים
  • הכנת נתוני השכר ושליחתם ללשכת השכר.
  • ניהול נתוני הנוכחות במערכת הנוכחות של החברה (פתיחת עובד חדש, הגדרת חוזה עבודה, תמיכה עבור עובדים במידת הצורך, השלמת נוכחות וקודי היעדרות בהתאם לנהלי החברה: חופשה, מחלה, ימי בחירה, איפוס סיסמאות).
  • מתן מענה שוטף לשאלות הלקוח ועובדי החברה בשאלות הקשורות לנוכחות, עדכון פרטים אישיים, שכר ודיני עבודה.
  • בקרה על תלושי השכר וביצוע תיקונים על העבודה של לשכת השכר החיצונית במקרה הצורך.
  • בקרות רבעוניות וחצי שנתיות.
  • סגירת שכר והפקת דוחות + שליחת קובץ מס"ב שכר וקופ"ג.
  • הפקת דוחות לגורמים בחברה בהתאם לדרישתו של הלקוח.
  • עבודה שוטפת מול ספקים חיצוניים.
  • טיפול בגמר חשבון של עובדים ( טופסי 161+ בדיקת סבירות נתונים לערכי פדיון).
  • ניהול תיקי עובדים.