ביקורת דוחות כספיים (שירותי רואה חשבון מבקר)

כל חברה הרשומה בישראל מחויבת ע"פ חוק בביקורת דוחותיה הכספיים השנתיים ע"י מבקר חיצוני שהינו רואה חשבון. הדוחות הכספיים של כל חברה הינם המקור העיקרי לדיווח על מצבה הפיננסי של החברה אל מול רשויות המס, בעלי המניות והבנקים.
מחלקת הביקורת של משרד רואי החשבון גוברמן סטפן, המהווה חלק מהקבוצה, מספקת שירותי ביקורת של דוחות כספיים למגוון חברות בתחומי ההיי-טק, הנדל"ן, התעשייה והשירותים. המחלקה עתירת ניסיון בביקורת לדוחות הכספיים של חברות פרטיות, חברות בינלאומיות וחברות בנות של בינלאומיות. המחלקה פועלת בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר תוך הקפדה על נהלי ביקורת, תקנים חשבונאיים רלוונטיים, כללי חשבונאות מקובלים ועמידה ביעדי הגשת הדוחות.

שירותי רואה חשבון מבקר, דיוני שומה וייעוץ מס

רואי החשבון במשרד גוברמן סטפן מייצגים את לקוחות המשרד בדיוני שומה וביקורות הנערכים ע"י שלטונות המס השונים ומייעצים להם במהלך השנה בכל הסוגיות העולות במהלך העסקים הרגיל כמו גם בתכנון אופטימלי של עסקאות והתאגדויות לצורך חשיפה מיסוית נמוכה ככל שניתן.

במסגרת שירותי הביקורת:

  • עריכת דוחות מס שנתיים.
  • ביקורת שנתית לדוחות כספיים.
  • ייצוג שוטף מול מוסדות (כולל: הקטנת מקדמות, טיפול בקנסות, טיפול בניכוי במקור, טיפול בדיבידנדים וכד'). לא כולל דיוני שומה ונושאים חריגים).
  • פגישת ייעוץ שנתית במועד החתימה על הדוח השנתי.